Aktuality

2. pacientská konference pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním

Již podruhé se konala v prostorách NUDZ pacientská konference pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.
22. listopadu 2018 se nás sešlo zhruba 120 zástupců jak lidí se zkušeností, tak poskytovatelů sociálních
služeb a dalších profesí. Podtitulem letošní konference bylo „Ať jsme slyšet”. Proč tento podtitul? Nacházíme se v době probíhající reformy psychiatrické péče, která má jako hlavní cíl zlepšit situaci lidí s duševním onemocněním v léčbě, v návazných službách a v narovnání dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. Proto je třeba, aby byl slyšet hlavně hlas lidí, kteří mají se systémem péče zkušenost. Středem reformy by měl být člověk s duševním onemocněním, který má možnost záležitosti, které se bezprostředně dotýkají právě jeho, ovlivnit.

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty