Celoústavní semináře

2018

Modelování zrakové kůry | Mgr. Ján Antolík, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy | 4. 12. 2018

Neurobiologie demence u psů; Diagnóza různých stádií a rizikové faktory demence u psů | MVDr. Mgr. Tomáš Smolek, PhD., Neuroimunologický ústav, Slovenská akademie věd v Bratislavě a MVDr. Jana Farbáková, PhD., Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích | 23. 10. 2018

Jsme dobří? Bibliometrická analýza publikačních výsledků | PhDr. Alena Palčová | 2. 10. 2018

Farmakologické manipulace chování z pohledu anesteziologaDoc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., Klinika anesteziologie, IKEM, Praha | 4. 9. 2018

Regulační efekt redistribuce acetylkoenzymu A ve zdravém a nemocném mozkuProf. Andrzej Szutowicz, Medical University of Gdansk | 3. 7.2018

HYDRA – všechna data pohromadě | Ing. Pavel Dvořák |  5. 6. 2018

What can we do abut the stigma of mental illness? | Prof. Dr. med. Georg Schomerus | 29. 5. 2018

Is the brain stochastic, deterministic, chaotic, or just (practically) unpredictable?Ehud Kaplan, Ph.D., Jules and Doris Stein Research to Prevent Blindness Professor | 15. 5. 2018   

Pokročilá fluorescenční mikroskopie v imunologii lymfocytů | Marek Cebecauer, J. Heyrovsky, Institute of Physical Chemistry of the CAS | 15. 5. 2018

Právní rámec v transferu technologií Mgr. Matěj Kliman, AK Holec, Zuska & Partneři | 11. 5. 2018

Metabolické biomarkery u neurodegenerativních onemocnění – dopad na klinickou diagnostiku a vývoj nových léků | prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol | 3. 4. 2018

O zvířatech a lidech | MUDr. Soňa Peková, Ph.D., VEMODIA a.s. | 6. 2. 2018 | videozáznam

Celoústavní "Infoday" k rozvoji kapacit pro VaV a transferu technologií v rámci NUDZ | 31. 1. 2018

 

2017

Brain Stimulation During Sleep: Targeting EEG Oscillations to Investigate the Memory Function
of Sleep | Hong-Viet Ngo, PhD, University of Birmingham | 14. 3.

Domain Effects in Impulsivity: Why the Outcome Type Matters | Steven R. Lawyer, Ph.D, NUDZ | 21. 3.

Source reconstruction from extracellular potentials, from single cells to the whole brains | Daniel K. Wójcik, PhD, DSc., Nencki Institute of Experimental Biology, Varšava, Polsko | 21. 3.

The Memory Function of Sleep | Prof. Dr. Jan Born, University Tübingen | 11. 4.

Loučení s konceptem Alzheimerovy choroby | prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., 3. LF UK | 2. 5.

In vivo mapping of the saccadic eye movement network in macaques and marmosets using resting-state fMRI | Stefan Everling, Dr. rer.nat., Professor and Faculty Scholar Centre for Functional and Metabolic Map | 23. 5.

Mental health care in Slovenia | Anica Prosnik Domjan, University in Maribor | 2. 6.

Can cognition-associated neural coordination abnormalities distinguish between cognitive states and mental illness? | Prof. André A. Fenton, PhD, Center for Neural Science, New York University, NY, USA | 19. 9.

Biophysical mechanisms of neuronal network development | RNDr. Martin Zápotocký, PhD., Fyziologický ústav AV ČR | 3. 10.

Neuropsychiatric aspects of the deep brain stimulation in extrapyramidal disorders | prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze | 7. 11.

Medical cannabis program in Canada | prof. Mark Ware, McGill University, Montreal, Canada | 20. 11.

Informační zdroje a databáze IS (informace – otázky – odpovědi) | PhDr. Alena Palčová, NUDZ | 5. 12.

 

2016

System Theory to Understand Psilocybin Based Interventions | Tom Froese, Universidad Nacional Autónoma de México | 25. 2. 2016

Reform of Mental Health Care System and Development of Community Mental Health Services in Australia. Coercive to Recovery Orientated Care | David Crompton, School of Medicine, University of Queensland, Australia | 8. 3. 2016

Risk and Resilience for Psychosis and Developmental Disorders: Maturational Brain Changes and Relevance of Genetic and Enviromental Factors | Christos Pantelis, University of Melbourne, Australia | 29. 3. 2016

Paradox’s, Paradigms and Paraphilia | J. Paul Fedoroff, Royal Ottawa Mental Health Centre, University of Ottawa, R. Gregg Dwyer, Medical University of South Carolina, USA | 31. 3. 2016

Psychiatric Care in England | Mark Agius, University of Cambridge, UK | 12. 4. 2016

Psychosis and the Psychopharmacology of Cannabinoids | Amir Englund, King’s College, London, UK | 28. 4. 2016

The Physiological Effects of Antidepressant Medications and Their Clinical Consequences | Paul W. Andrews, McMaster University, Canada | 7. 6. 2016

ESO konference (výsledky získané z pátečního programu VP3) / ESO Conference (Results from Backbone Programme RP3) | Jiří Horáček, Filip Španiel, Barbora Kohútová, Anna Bravermanová, Přemysl Vlček, Mabel Rodriguez, Jaroslav Hlinka, Lenka Martinec Nováková, Markéta Fialová, NUDZ / NIMH  | 14. 6. 2016

Hedonic Processing Impairments in Clinical and Subclinical Samples | Raymond Chan, University Peking, China | 4. 7. 2016

The „Selective Filter“ – Attentional Signals in Prefrontal Cortex | Daniel Kaping | 6. 9. 2016

Whole Head Dense Array EEG Source Imaging Projects | Göran Lantz, Ph.D., Electrical Geodesics Incorporated, Eugene, USA | 15. 9. 2016

GIT seminář / GIT seminar | Michal Hocko, NUDZ / NIMH | 27. 9. 2016

Čas a vjem trvání: výzkum mezi psychofyzikálními modely a neurobiologickou realitou / Time and
Perceived Duration: Research Between Psychophysical Modeling and Neurobiological Reality | Jiří Wackermann, Gutach i.Br., SRN, Germany | 11. 10. 2016

Zdravotní aspekty olfaktorické percepce / Medical Factors of Olfactory Perception | Pavel Stopka, Jan Vodička, Pavlína Brothánková, Jan Havlíèek, Lenka Martinec Nováková, Jitka Fialová | 10. 11. 2016

Výzkum na Katedře Psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy | Radvan Bahbouh, Katedra psychologie FF UK / Department of Psychology, Faculty of Arts, Charles University | 6. 12. 2016

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty