Aktuality

Česko-slovenské psychedelické fórum

Dovolujeme si Vás pozvat na Česko-slovenské psychedelické fórum, které se bude konat ve dnech 18.-19.10.2019 v prostorách kláštera sv. Anežky České v Praze. Zveme také na vzdělávací a sebezkušenostní semináře v oblasti psychedelické terapie a práce se změněnými stavy vědomí.

Posláním prvního ročníku konference je vytvořit prostor pro inovativní diskuze a mezioborovou spolupráci za cílem pozitivní změny v přístupu k duševnímu zdraví a dalším výzvám současnosti. Dalším cílem je stimulovat utváření terapeutického, legislativního a kulturního kontextu ke smysluplnému využití potenciálu psychedelik a alternativních stavů vědomí ve společnosti 21. století.

Akci pořádá iniciativa Beyond Psychedelics ve spolupráci s Centrem transferu technologií NUDZ a dalšími partnerskými organizacemi.

Program s tématy přednášek | Multižánrová hudební produkce v psychedelickém duchu | Facebook | Vstupenky

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty