Aktuality

Dnes od 13.30 hodin se koná seminář na téma Loučení s konceptem Alzheimerovy choroby

Srdečně vás zveme na DNEŠNÍ pravidelný celoústavní seminář (začátek v 13.30 hodin)

Prof. P. Kalvach (3. LF UK Praha): Loučení s konceptem Alzheimerovy choroby

Abstrakt: Asociace demence s neurofibrilárními klubky a amyloidními extracelulárními plakami se mohla jevit před 100 lety jako kauzální.

Zásluhou poznatků Aloise Alzheimera, Oskara Fischera a hlavně zásluhou učebnic Emila Kraepelina se zakořenila představa o jednotné neurodegenerativní afekci pod názvem Morbus Alzheimer (AD). Tento konstrukt se záslužně tradoval až do doby současné. S narůstajícím fondem dat o senilní deterioraci mozkové tkáně pozbývá však tato „nosologická jednotka" své integrity. Již zavedení gradace „possible", „probable", „definitive" zavazuje disciplinované autory, aby nemíchali do kohort AD pacientů kteréhokoli dementního člověka. Stejně tak pojem demence platí pro případy neschopné zodpovědné sebepéče, nikoli jakékoli kognitivně postižené jedince. Hledisko věku se rovněž zlehčuje, když se přezírá, že např. z 5,4 milionů Američanů evidovaných jako AD, pouze 200 tisíc je postiženo před 65. rokem života.

Zatímco neuropsychologické testy již rozkládají pojem demence na typy např. non-amnestické (a zpochybňují tak jednu ze základních thezí pro definici AD), dysexekutivní, agnostické nebo alektické, na poli strukturálních změn jde vývoj kupředu ještě bohatší divergencí:

progresivní atrofie mozkové tkáně, stoupající střední difuzivita šedé a bílé hmoty mozkové, klesající anizotropie mozkových traktů, klesající metabolismus glukózy v měřeních PET, narůstající depozita amyloidu v intersticiu i v cévní stěně, šířící se hyperintenzity leukoaraiózy – provázené vadnou lokální vazoregulací hemodynamiky, nesouhlas v lokalizacích amyloidu a neurofibriláních klubek in vivo, nebo mozkové pulzace kolidující s vypuzováním mikrokvant likvoru – toto vše v kontextu se standardním stárnutím mozku bude předmětem demonstrovaného přehledu.

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty