Ing. Ondřej Bečev
PhD student
working at:  Clinical Research Program
v instituci:  2015 - present
telephone: (+420) 283 088 406
e-mail: ondrej.becev@nudz.cz


Studuje doktorát v neurovědách na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde působí ve výzkumné skupině Behaviorální a sociální neurovědy na CEITEC – Středoevropském technologickém institutu. Dále pracuje jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví.

Research areas:
- electrophysiological correlates of Awareness of Intention and Sense of Agency.
- predictive coding in interoception and agency
- role of gamma oscilation in inferior parietal lobule for the experience of agency

Methods:
- high-density EEG: evoked potentials (N1, P2, P3), resting state EEG
- neuromodulation and neurostimulaction (tACS, tRNS)
- VR

 

Research projects and Grants - last 5 years (2018-2022):

2020 - 2023 - grant GAČR nr. 20-24782S (neuroscience) - The role of Inferior Parietal Lobe in Self-Agency - coordinator of the research project

2017 - 2021 - grant GAČR nr. 17-23718S (psychology) - The role of gamma synchronization in the emergence of conscious experience - researcher

2017 - 2021 - National Infrastructure for Biological and Medical Imaging - Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), CEITEC MU - project "Voluntary agency - conscious and affective aspects of human agency" - coordinator of the research project

2016 - 2019 - grant AZV nr. 16-31457A - Neurobiological mechanisms of functional neurological symptoms, CEITEC M, researcher

 

Contact:
Twitter
ResearchGate
ORCID: 0000-0003-2504-431X
Author ID (Scopus): 57212587661
ResearcherID (WoS): ABE-1693-2020
LOOP (Frontiers): 787019

Interests / hobbies

Sense of Agency, vůle a jednání, kongitivn věda


Publications

Most important publications

BEČEV, O., MAREČEK, R., LAMOŠ, M., MAJCHROWICZ, B., ROMAN, R., BRÁZDIL, M. Inferior parietal lobule involved in representation of “what” in a delayed-action Libet task. Consciousness and cognition. 2021, 93(103149), 1-13. ISSN 1053-8100. DOI: 10.1016/j.concog.2021.103149. IF 2.444.

KOZÁKOVÁ, E., BAKŠTEIN, E., HAVLÍČEK, O., BEČEV, O., KNYTL, P., ZAYTSEVA, Y., ŠPANIEL, F. Disrupted Sense of Agency as a State Marker of First-Episode Schizophrenia: A Large-Scale Follow-Up Study. Frontiers in Psychiatry. 2020, 11("Article 570570"), 1-9. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.570570. IF 4.157.

BEČEV, O. Meta-awareness jako řešení problému Awareness of Intention. E-LOGOS. 2019, 26(2), 35-47. ISSN 1211-0442.


Show all publications of this employee

Databáze všech publikací NUDZ

 


Preclinical Research Program Clinical Research Program Public Mental Health Research Program Sleep and Chronobiology Research Centre Psychedelics Research Centre Early stages of SMI Research Centre Virtual Reality in Mental Health and Neuroscience Research Center Advanced Brain Studies and Consciousness Research Center Sexual Health and Prevention Research Centre Perinatal Mental Health Research Centre International Cooperation Department AD Centrum Publications Ongoing Projects Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Postgraduate Students Conferences & Seminars Awards International Course 2015
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Career Contacts