Informační středisko

Informační středisko je až do odvolání uzavřeno, neposkytuje žádné služby.

Profil

Informační středisko (IS) je pracoviště akreditované pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plní funkci specializované knihovny registrované na Ministerstvu kultury ČR pod č.j. 4257/202. Náplň činnosti IS se odvíjí především od potřeb pracovníků vlastní instituce, určitou měrou i od potřeb ostatních psychiatrů celé České republiky.

Snahou IS je poskytovat uživatelům komplexní informační servis ve všech fázích řešení výzkumných úkolů, tedy nejen v přípravných a úvodních etapách zaměřených na sběr a studium literatury, ale i ve finálních, tj. při přípravě závěrečných zpráv a publikování výsledků. Informační podpora je samozřejmě určena i klinickým lékařům a pracovníkům jiných oborů, učitelům psychiatrie na nejrůznějších úrovních vzdělávání, studentům a všem ostatním kategoriím uživatelů. K tomu zaměřujeme zejména aktivity a služby knihovnické, rešeršní, bibliografické a (repro)grafické. Informační středisko též eviduje a podle potřeb vykazuje publikační aktivity pracovníků ústavu, vytváří a spravuje web NUDZ a intranet.

Vedle tohoto „klasického“ rámce činnosti informačního pracoviště se rozsáhle zabýváme i dalšími specifickými aktivitami, které směřují převážně „ven“ z NUDZ a v některých směrech i z celého oboru psychiatrie. K takovým aktivitám patří např. zpracovávání adresáře psychiatrů České republiky a vydávání publikací. Navazujeme při tom na více než padesátiletou tradici vydávání edice specializovaných psychiatrických publikací „Zprávy“, která vychází nepřetržitě od roku 1963 a čítá dnes již více než 130 titulů.

 


Profil Kontakty Knihovna Repro/grafické služby Evidence publikací Prodej knih E-knihy ke stažení zdarma Vydavatelství Adresář psychiatrů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty