Adaptační proces

Adaptace nového zaměstnance v NUDZ

Byli jste úspěšní ve výběrovém řízení, nastupujete do Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a zajímá Vás, jak bude probíhat Váš adaptační proces?

Proč je adaptační proces důležitý

Cílem adaptačního procesu je usnadnit Vám nástup do NUDZ tak, abyste se co nejdříve zorientovali a zapracovali.

 

Co Vás čeká před nástupem do NUDZ

Adaptace na novou pracovní pozici začíná již před nástupem do NUDZ, a to Vaší akceptací pracovní nabídky. Následně Vám zašleme dokumenty a pokyny pro zajištění nástupních formalit.

Obdržíte rovněž odkaz na dokumenty, ve kterých se seznámíte s pracovními podmínkami a pravidly v NUDZ. Některé z těchto dokumentů jsou volně přístupné na webových stránkách v NUDZ.

Co můžete očekávat v prvních dnech nástupu do NUDZ

První hodiny se Vám v NUDZ věnuje kolegyně z oddělení lidských zdrojů (OLZ), která s Vámi zajistí podepsání pracovní smlouvy a sdělí Vám základní provozní informace.

Poté se Vás ujme Váš nadřízený, případně jiný kolega a představí Vám nové pracovní místo, provede Vás po útvaru a po budově a seznámí Vás s kolegy, se kterými budete spolupracovat. Rovněž Vás vybaví technickými a pracovními prostředky.

V den nástupu, nebo v nejbližším možném termínu, se zúčastníte vstupního školení, školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a školení bezpečného využívání informačních technologií.

Máme pro Vás připravený individuální adaptační program. Co to obnáší

Nadřízený a případně Váš supervizor se s Vámi na začátku adaptačního období setkají při tzv. vstupním pohovoru. Na tomto pohovoru Vás nadřízený seznámí s cíli, aktivitami a systémem hodnocení v průběhu adaptačního období. Adaptační období odpovídá zpravidla zkušební lhůtě v délce trvání 3 měsíců od Vašeho nástupu.

Následně s Vámi bude nadřízený nebo supervizor pravidelně vyhodnocovat plnění cílů a aktivit individuálního adaptačního programu, případně Vám zadá nové cíle a aktivity.

Jak se vyhodnotí adaptační proces a co nastane poté

Na konci adaptačního procesu s Vámi nadřízený vyhodnotí plnění individuálního adaptačního programu. K tomu je přizván i supervizor, pokud Vám byl na toto období přidělen. Cílem závěrečného vyhodnocení je společně zhodnotit adaptační období, stanovit cíle na další období a dohodnout se na plánu vzdělávání.

Po ukončení adaptace se budete i nadále setkávat s nadřízeným (nebo supervizorem) v rámci průběžného hodnocení a zpětné vazby. Jednou za rok se koná roční hodnoticí rozhovor, v rámci kterého je zhodnocena Vaše uplynulá činnost a jsou s Vámi nastaveny nové cíle a aktivity.

Kam dále pro informace k adaptačnímu procesu

Všechny adaptační činnosti v NUDZ jsou detailně popsány v interní Směrnici č. S/10/2020 – Adaptace nového zaměstnance. S touto se můžete po nástupu do NUDZ seznámit na Intranetu, případně se obrátit na kolegyně z OLZ, které Vám podají další nezbytné informace nejenom k procesu adaptace.

 


Pracovní příležitosti Informace pro uchazeče Benefity Pracovní a právní dokumenty Relocation Guide
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty