Ambulance

Vedoucí
MUDr. Jan Hanka
Kontakt
Petra Gašparová (staniční sestra)
telefon:(+420) 283 088 244, (+420) 283 088 161
e-mail:petra.gasparova@nudz.cz, ambulance@nudz.cz


Profil

Ambulance NUDZ byly zřízeny a jsou provozovány jako nespádové specializované pracoviště pro konzilia a časově ohraničenou péči u pacientů s komplikovanými nebo těžce zvladatelnými psychickými poruchami a zvláštními potřebami, jako je např. péče o těhotné a/nebo kojící psychiatrické pacientky a pro pacienty, kteří se v NUDZ účastní nebo jsou zařazováni do výzkumných studií a dlouhodobých sledování.

Věkové omezení pacientů je do 65 let.
V ambulancích se lékaři střídají, není nárok na stálého ošetřujícího lékaře.

Ambulance jsou zaměřeny na léčbu pacientů trpících psychotickým onemocněním, afektivními a úzkostnými poruchami:

  • poradna pro psychiatricky léčené pacientky plánující graviditu a kojení – MUDr. Jan Hanka,
  • psychoedukace pro pacienty léčící se pro psychotické onemocnění a jejich rodiny,
  • psychoedukace pro pacienty léčící se pro bipolární afektivní poruchu a jejich rodiny,
  • rehabilitace kognitivních funkcí pacientů s psychózou.

Přijímáme pouze pacienty ke konzultaci na základě žádosti ošetřujícího psychiatra.
Do ambulantní péče nepřijímáme klienty s problematikou závislostí a poruch osobnosti.
Poskytujeme ambulantní služby zahraničním anglicky mluvícím klientům.

V případě akutních potíží kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře či Centrum krizové intervence v Bohnicích, tel. (+420) 284 016 666.

Termín vyšetření a léky je možné objednat
e-mailem ambulance@nudz.cz nebo
telefonicky (+420) 283 088 244, 283 088 161

Objednací lhůty jsou nyní 3–4 týdny.

 

Aktuálně

Klinika NUDZ rozšiřuje kapacitu ambulantní péče a nově nabízí psychiatrické konzultace pro zdravotníky a další pracovníky v 1. linii boje proti COVID-19. Vzhledem k všeobecnému nárůstu duševních onemocněních během koronavirové pandemie a zvýšené pracovní zátěži a časové výtíženosti pracovníků v první linii se lze přednostně a bez předchozího doporučení objednat k psychiatrické konzultaci do ambulance NUDZ. Termíny konzultace probíhají cestou osobní návštěvy.
Objednání je možné e-mailem ambulance@nudz.cz nebo telefonicky (+420) 283 088 244, 283 088 161.

 

 

Ordinační doba ambulance

Pondělí     8.00 – 16.00 hodin
Úterý     8.00 – 16.00 hodin
Středa     8.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek     8.00 – 16.00 hodin
Pátek     8.00 – 12.00 hodin

Polední přestávka: 12.00-13.00 hodin

 


Aktuální obsazenost oddělení

Lékaři

MUDr. Jan Hanka
MUDr. Jiří Renka
MUDr. Světlana Žuchová

Zdravotní sestry

staniční sestra: Petra Gašparová
zdravotní sestra: Daniela Kučerová
administrativní pracovnice: Ivana Krištofová

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty