Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy

Vedoucí
MUDr. Jiřina Kosová
Kontakt
Denisa Krejbichová, DiS. (staniční sestra)
telefon:(+420) 283 088 305, (+420) 775 444 661
e-mail:denisa.krejbichova@nudz.cz


Profil

Denní stacionář 1 pro úzkostné poruchy:

Jedná se o intenzivní komplexní psychoterapeutický docházkový program zaměřený na zvládání převážně úzkostně-depresivních obtíží. Denní stacionář má formu skupinové psychoterapie, která je dlouhodobě prověřenou a velmi účinnou formou léčby psychických obtíží. Jedná se o uzavřenou skupinu s počtem 10 klientů. Program je vhodný pro motivované klienty.

Délka programu je 6 týdnů – každý všední den od 8:30 do 14:30. Součástí terapeutického programu je přestávka na oběd.

 

Program denního stacionáře zahrnuje každodenní setkání na ranní komunitě, relaxační techniky, životopisné a dynamické skupiny a vlastní specializovaný psychoterapeutický přístup. Hlavní psychoterapeutickou přístupem je KBT (Kognitivně-behaviorální terapie) opírající se o techniky, které klientovi napomohou porozumět a zvládat psychické obtíže. Jedná se o identifikaci bludných kruhů, dysfunkčních schémat, expoziční terapie, analýza myšlenek a jejich rámování, kognitivní omyly nebo optimální plánování aktivit. Program je zaměřen na osvojení teoretických základů KBT a také jejich uplatnění v praktických dovednostech.

Léčebná péče je doplněná o další psychoterapeutické směry/metody: Mindfulness – pomáhající podpořit pozornost a prohloubit uvědomění. Ergoterapie/arteterapie. Základy asertivní komunikace nebo další metody přenesené z Gestalt psychoterapie, ale i jiných psychoterapeutických směrů.

Stacionární ambulantní péče je kompletně hrazena zdravotními pojišťovnami. Po dohodě s terapeutickým týmem je možné docházku do stacionáře opakovat a to nejméně po 6ti měsících od předchozí absolvované léčby.

 

Termíny pro rok 2022

Běh č. I:           5. 1. – 18. 2. 2022         

Běh č. II:          23.2. - 8. 4. 2022      

Běh č. III:        13.4. - 26. 5. 2022 

Běh č. IV:          1. 6. - 7. 7. 2022

Běh č. V:          13.7. - 31.8. 2022

Běh č. VI:          7. 9. - 27.10. 2022

Běh č. VII:          2.11. - 22.12. 2022

 

Jak se můžete přihlásit?

Před zařazením do programu denního stacionáře každý klient absolvuje vstupní psychiatrické vyšetření. Následně terapeutický tým bude zvažovat vhodnost klienta k zařazení do denního stacionáře. Objednat se můžete na doporučení svého ambulantního psychiatra. V případě, že ambulantního psychiatra nemáte, je možné i doporučení od praktického lékaře. Vstupní psychiatrické vyšetření je možné provést i na vlastní žádost bez doporučení.

 

Kontaktujte nás v pracovní dny (pondělí-pátek) od 7:30 do 11:30

Bc. Iveta Matesová 

Email: iveta.matesova@nudz.cz

Telefon: 777 363 164, 283 088 305

 

 

 


Aktuální obsazenost oddělení

Lékaři

MUDr. Vít Knop

Staniční sestra

Denisa Krejbichová, DiS.

Sociální pracovníci

Bc. Barbora Baslová

Rehabilitace (fyzioterapie / ergoterapie)

Mgr. Jitka Suchá

Zdravotní sestry

Mgr. Jana Votavová

Psychologové

Mgr. Tereza Heřmánková

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty