Denní stacionář 3: psychotické poruchy

Vedoucí
MUDr. Mgr. Barbora Kohútová, Ph.D.
Kontakt
Mgr. M. Ševčíková, Ph.D. / M. Nouzová, DiS. (psycholog / psychiatrická sestra)
telefon:(+420) 283 088 165, (+420) 283 088 154
e-mail:marcela.sevcikova@nudz.cz, miroslava.nouzova@nudz.cz


Profil

   

Centrum komplexní terapie psychóz | Příručka a pracovní sešit Naplánuji si svůj čas

 

Centrum komplexní terapie psychóz

Program je určen pro lidi se zkušeností s psychotickým onemocněním.

Našim cílem je pomáhat pacientům/ klientům vrátit se po psychotické epizodě do každodenního života, porozumět projevům a širším souvislostem onemocnění a najít cestu ke zotavení.

Vycházíme z poznatků, že časná a komplexní léčba, zahrňující kromě medikace také specifické terapeutické a rehabilitační postupy, vede k lepší kvalitě života a příznivější prognóze onemocnění. V ideálním případě je vhodné začít s docházkou do programu v době zotavování se po první psychotické epizodě. Program je však vhodný i pro lidi, kteří prodělali již druhou či třetí epizodu onemocnění.

Program denního stacionáře je koncipován tak, aby bylo možno zkrátit délku hospitalizace po prodělané psychotické epizodě onemocnění. Při zkrácení hospitalizace lze pokračovat v léčbě formou denní docházky do programu.

Respektujeme jedinečnost každého člověka, klademe důraz na rozvíjení vlastních schopností a silných stránek. Podporujeme aktivní přístup k léčbě. Přijetí do programu proto předchází úvodní pohovor, kde mapujeme specifické potřeby a přání pacienta/ klienta a následně společně sestavujeme individuální plán terapie.

Pracujeme v týmu. Terapeutický tým se setkává při pravidelných odborných poradách. Součástí týmu jsou psychologové, lékaři, psychiatrické sestry a sociální pracovníci. Při sestavování programu jsme vycházeli jak z odborných poznatků (co je prokázané, že funguje), tak i z našich zkušeností (co se nám osvědčilo a co pacienti/ klienti v minulosti oceňovali).  Každý člen našeho týmu zodpovídá za určitou část programu, společně plánujeme program, vyhodnocujeme individuální průběh léčby a domlouváme se na dalším léčebném postupu.

Náš způsob práce se skupinou vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Jednotlivé části programu jsou tematicky zaměřené například na porozumění okolnostem vzniku onemocnění, zvládání stresu, prevenci relapsu (návratu) onemocnění, rozvoj sebepoznání, zlepšení komunikace a mezilidských vztahů, plánování času, nácvik relaxace. V rozvrhu je pravidelně zařazeno také procvičování kognitivních funkcí (paměť, pozornost), arteterapie, cvičení a společné vaření. V průběhu docházky nabízíme také individuální pohovory s psychologem, lékařem a sociálním pracovníkem.

Kromě psychoterapeutického léčebného programu nabízíme i možnost konzultace a úpravy farmakoterapie (léků). Pacienti/klienti mají také možnost zapojit se i do programů výzkumných biologických léčebných metod (např. šetrné metody stimulace mozku).

Důležitá je pro nás spolupráce s rodinou pacienta. Vítáme účast blízkých při vstupním pohovoru a nabízíme možnost individuálních rodinných konzultací.

Jak a kdy se přihlásit do programu?

Stacionář otevíráme 11. 2. 2019 v nových prostorech v přízemí.

Program probíhá denně, od pondělí do pátku, od 9.15 do 15 hodin.

Skupina má 10 členů, je otevřená, není tedy nutné se přihlásit k určitému datu, pokud máme volné místo, může se pacient připojit do léčebného programu kdykoli.

Délku a frekvenci docházky stanovujeme na základě vzájemné dohody při vstupním pohovoru.

Kontakt pro přihlášení a bližší informace:

e-mail: marcela.sevcikova@nudz.cz (Mgr. Marcela Ševčíková, Ph.D.)

miroslava.nouzova@nudz.cz (Miroslava Nouzová, DiS.)

případně tel. (+420) 283 088 165

 

 


Aktuální obsazenost oddělení

Psychologové

Mgr. Marcela Ševčíková

Lékaři

MUDr. Mgr. Barbora Kohútová, Ph.D.

Zdravotní sestry

Miroslava Nouzová, DiS.

Sociální pracovníci

Bc. Barbora Bastlová

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty