Ergoterapie

Vedoucí
Martina Ungrmanová
Kontakt
Mgr. Jitka Suchá (ergoterapeut)
telefon:(+420) 283 088 271
e-mail:jitka.sucha@nudz.cz


Profil

Ergoterapie má v psychiatrické léčbě dalekosáhlou historii a tradici. Na našem pracovišti v této tradici pokračujeme a zároveň ji rozšiřujeme o nové přístupy.

Ergoterapii poskytujeme hospitalizovaným pacientům a pacientům ze stacionářů formou skupinových terapií, které jsou součástí léčebného programu na klinice NUDZ. Základem jsou aktivity, ve kterých se zaměřujeme na využití volnočasových a zájmových činností. Tyto činnosti vedou k aktivizaci, k posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti, k lepšímu plánování volného času, k interakci s ostatními účastníky a ke sdílení zkušeností. Při aktivitě také dochází k rozvoji sociálních dovedností, hrubé a jemné motoriky a kognitivních funkcí. Pro nácvik soběstačnosti využíváme například cvičný kuchyňský kout.

Vedle skupinové ergoterapie nabízíme ergoterapii formou individuálních setkání. V rámci individuální terapie můžeme nacvičovat všední denní činnosti (např. vaření, nakupování, organizování domácnosti apod.), trénovat kognitivní funkce (paměť, pozornost, plánování), sociální a pracovní dovednosti. Můžeme se věnovat dennímu režimu, vytváření zdravých návyků a hledání smysluplných volnočasových aktivit. V rámci poradenské činnosti nabízíme možnost zabývat se vlastními způsoby překonávání obtíží souvisejících s nemocí, určením priorit v životě, kompenzačními pomůckami a způsoby, úpravami domácího prostředí.

Jak se objednat na individuální ergoterapii:

Jsme smluvním partnerem pro všechny pojišťovny.

na základě rehabilitačního poukazu od ošetřujícího psychiatra
Platnost FT poukazu je 7 dní od jeho vydání odborným lékařem, proto je nutné, abyste k nám poukaz do 7 dnů dopravili osobně nebo ho zaslali e-mailem. Na ergoterapii se objednávejte telefonicky, či e-mailem.

 

Jak se omluvit:

Pokud se na ergoterapii nemůžete dostavit, je důležité se včas omluvit, termín zrušit a případně domluvit náhradní. Můžete tak učinit telefonicky nebo e-mailem.

              

 


Aktuální obsazenost oddělení

Rehabilitace (fyzioterapie / ergoterapie)

Mgr. Jitka Suchá

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty