Jak se objednat

Psychiatrické ambulance

Ambulance NUDZ byly zřízeny a jsou provozovány jako nespádové specializované pracoviště pro konzilia a časově ohraničenou péči u pacientů s komplikovanými nebo těžce zvladatelnými psychickými poruchami a zvláštními potřebami, jako je např. péče o těhotné a/nebo kojící psychiatrické pacientky a pro pacienty, kteří se v NUDZ účastní nebo jsou zařazováni do výzkumných studií a dlouhodobých sledování.

Věkové omezení je do 65 let.

V ambulancích se lékaři střídají, není nárok na stálého ošetřujícího lékaře.

Ambulance jsou zaměřeny na léčbu pacientů trpících psychotickým onemocněním, afektivními a úzkostnými poruchami:

 • poradna pro psychiatricky léčené pacientky plánující graviditu a kojení - MUDr. Jan Hanka
 • psychoedukace pro pacienty léčící se pro psychotické onemocnění a jejich rodiny
 • psychoedukace pro pacienty léčící se pro bipolární afektivní poruchu a jejich rodiny
 • rehabilitace kognitivních funkcí pacientů s psychózou.

Přijímáme pacienty ke konzultaci na základě žádosti ošetřujícího psychiatra. Případné převzetí do péče je na rozhodnutí ambulantního lékaře NUDZ.

 

Do ambulantní péče nepřijímáme klienty s problematikou závislostí a poruch osobnosti.

Poskytujeme ambulantní služby zahraničním anglicky mluvícím klientům.

V případě akutních potíží kontaktujte svého ošetřujícího lékaře či Centrum krizové intervence v Bohnicích, tel. 284 016 666.

K ambulantnímu vyšetření se můžete objednat na tel. 283 088 244, 283 088 139, 283 088 140 nebo emailem ambulance@nudz.cz.

Objednací lhůta je nyní 3–4 týdny.

Provozní doba

Pondělí     8.00 – 16.00 hodin
Úterý     8.00 – 16.00 hodin   
Středa     8.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek     8.00 – 16.00 hodin
Pátek     8.00 – 12.00 hodin

Polední přestávka 12.00–13.00 hodin.


Hospitalizace

Klienta lze hospitalizovat po předchozí domluvě na základě doporučení ošetřujícího psychiatra, který musí kontaktovat lékaře ambulance (MUDr. Dita Šamánková nebo MUDr. Jan Hanka), jenž rozhodne o vhodnosti hospitalizace na naší klinice.

Je nutné předem zaslat podrobné písemné doporučení (poštou či emailem – ambulance@nudz.cz), včetně kontaktu na pacienta, následně posoudíme vhodnost zařazení k hospitalizaci.

Na základě tohoto rozhodnutí pacienta zapisujeme do pořadníku.

Dle uvolněných míst na vhodném léčebném oddělení pacienta nebo rodinu kontaktujeme ohledně termínu nástupu.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete k přijetí dostavit, oznamte nám to neprodleně na tel. číslo 283 088 139 nebo 283 088 244, případně na emailovou adresu: ambulance@nudz.cz, aby mohl být pozván jiný pacient.

 

Pacienty přijímáme většinou pondělí, úterý nebo ve středu v dopoledních hodinách.

Pro nástup na příjem je v daný den příjmu na klinice vyhrazeno rozmezí 8:30 – 9:30.

 

A)     Co vzít s sebou: 

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • zprávu od ambulantního psychiatra (pokud máte k dispozici)
 • pracovní neschopnost od Vašeho lékaře (pokud Vám byla vystavena)
 • věci osobní hygieny
 • pohodlné oblečení do budovy i na ven + včetně obuvi
 • všechny aktuálně užívané léky v originálním balení
 • menší finanční obnos, v budově není bankomat (nejbližší Lidl, cca. 2 km)
 • osobní potřeby jako jsou brýle apod.

                  

B)      Co si s sebou nebrat:

 • šperky a cenné předměty
 • větší finanční hotovost,
 • zbraně a nebezpečné předměty
 • alkohol, včetně nealkoholického piva a energetických nápojů

Dále, prosíme o doložení dokumentů:

 • Pokud máte dietu ze zdravotních důvodů, je nutné si přinést potvrzení od lékaře (např: bezlepková, bezlaktózová). Bez potvrzení lékařem nebude dieta akceptována!
 • Pokud došlo u přijímaného pacienta ke zbavení svéprávnosti ať už částečné nebo úplné, je nutno toto doložit příslušným dokladem při příjmu.                  

Doplňující informace:

 • Pacienti mladší 18 let musí na příjem přijít v doprovodu zákonného zástupce.
 • Povolen je pouze jeden kufr a jedno příruční zavazadlo.
 • Během hospitalizace není možné z kapacitních důvodů dlouhodobé parkování osobních aut pacientů na parkovišti.
 • Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používání soukromých elektrických spotřebičů, s výjimkou nízkonapěťových nabíječek např. k mobilnímu telefonu, notebooku apod. Za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem vlastních spotřebičů nesete osobní odpovědnost.

Děkujeme vám, že budete respektovat tyto naše pokyny a věříme, že s péčí, kterou Vám poskytneme na klinice NUDZ, budete spokojeni.

 

1. oddělení – psychoterapeutické

Oddělení 1 se specializuje na léčbu celého spektra úzkostných a afektivních poruch v náročném kognitivně-behaviorálním (KBT) a interpersonálním psychoterapeutickém programu.
Terapeutický tým je složen pouze z lidí s nadstandardním psychoterapeutickým vzděláním, včetně středně zdravotnického personálu.
Součástí oddělení je lůžková část s 10 lůžky (dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením). Výzkumné cíle oddělení se týkají různých úzkostných poruch.
Během sedmi týdnů ojedinělého, vysoce specializovaného a náročného programu projdou klienti základními kroky KBT směřujícími ke zvládání projevů stresu, úzkostí a deprese. Program je doplněn některými osvědčenými prvky z asertivity, arteterapie a pohybové terapie.
Pro dosažení nejlepších výsledků je nutná vysoká motivace a aktivní spolupráce klienta.


Termíny pro přijetí do uzavřené skupiny 2020

III.

 

 

11. 5. – 17. 6.  2020

 

IV.

 

 

19. 6. – 29. 7.  2020

 

V.

 

 

31. 7. – 16. 9. 2020

 

VI.

 

 

18. 9. – 4. 11. 2020

 

VII.

 

 

6. 11. – 18. 12. 2020

 


Pro zařazení do skupiny – programu na lůžku (za hospitalizace) je nutné, aby Váš ošetřující lékař (psychiatr nebo praktik) zavolal naši ambulanci – tel. (+420) 283 088 244, nebo napsal mail na adresu: ambulance@nudz.cz

 

 

Stacionář

Dochází na něj 9 klientů, všichni pracují společně.
Během sedmi týdnů ojedinělého, vysoce specializovaného a náročného programu projdou základními kroky KBT směřujícími ke zvládání projevů stresu, úzkostí a deprese.
Program je doplněn některými osvědčenými prvky z asertivity, arteterapie a pohybové terapie.
Pro dosažení nejlepších výsledků je nutná vysoká motivace a aktivní spolupráce klienta.

Kontakt

Pro zařazení do skupiny a informace nás můžete kontaktovat na tel. 775 444 661 nebo na sesterně oddělení 1, tel. 283 088 100 (nejlépe mezi 7–8 hod) nebo mailem hana.kudrnovska@nudz.cz

Nebojte se dojíždění, autobus z Kobylis k nám jede 15 minut (371, 374), pro docházku do programu stačí, když pojedete busem 371 v 7.50 hod., na zastávce Klecany U hřbitova vystoupíte v 8.04 hod. a pohodlnou chůzí dojdete do naší budovy, stihnete se občerstvit, abyste byli na programu v 8.30 hod. Podobně jednoduchá je i cesta zpět do Prahy...

Kde nás najdete >

Jak se k nám dostanete >

 

 

Spánková ambulance

Spánková medicína

E-mail: spanek@nudz.cz

 

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty