Neurofyziologie a EEG

Vedoucí
Kontakt
Alice Heuschneiderová (staniční sestra)
telefon:(+420) 283 088 204
e-mail:Alice.Heuschneiderova@nudz.cz


Profil

V laboratoři se provádí standardní elektroencefalografické (EEG) vyšetření tj. záznam elektrické aktivity mozku pomocí elektrod nasazených v podobě EEG čepice na povrch hlavy. Jedná se o neinvazivní vyšetření, které trvá přibližně 45 minut. Vyšetření provádí EEG laborantka, záznam pak vyhodnocuje zkušený lékař, držitel Funkční odbornosti pro EEG.
Pro EEG vyšetření není nutná předchozí příprava, není také nutné vysadit léky (pokud váš lékař nerozhodne jinak). Před vyšetřením může pacient normálně jíst i pít. Je vhodné přijít s hlavou umytou šampónem, nicméně bez následného použití laku, tužidla nebo jakýchkoliv jiných vlasových prostředků.
Kromě standardního EEG vyšetření poskytujeme také možnost vyšetření EEG s vysokým rozlišením (256 kanálů) a také možnost vyšetření kognitivních evokovaných potenciálů (P300, Mismatch negativity, N400 apod.).  
Na vyšetření je možné se objednat telefonicky nebo emailem na základě doporučení ošetřujícího lékaře (praktického lékaře, neurologa, psychiatra).  


Aktuální obsazenost oddělení

Lékaři

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
MUDr. Mgr. Barbora Kohútová, Ph.D.
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
MUDr. Filip Tylš

Staniční sestra

Alice Heuschneiderová

Zdravotní sestry

Maria Petriláková

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty