Neurostimulace

Léčebné a výzkumné programy

 

 

Objednávání pacientů 

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu vyšetření pouze na základě doporučení od psychiatra, respektive na základě jejich podrobné lékařské zprávy. Specialista v naší ambulanci následně na základě ambulantního vyšetření rozhodne o indikaci pro léčbu rTMS. Po absolvování série rTMS je ošetřujícím specialistou vyhodnocen přínos rTMS léčby pro pacienta. Pacienti absolvující rTMS však z kapacitních důvodů nejsou přebíráni do trvalé péče našeho pracoviště. 

Kontakt Žádáme objednat se telefonicky nebo e-mailem k ambulantnímu předvyšetření přes naši ambulanci na tel. 283 088 140, 283 088 244, ambulance@nudz.cz

 

Klinická léčba

Laboratoř neurostimulace nabízí klinickou léčbu pomocí repetitivně transkraniální magnetické stimulace (rTMS) u schizofrenních pacientů trpícími sluchovými halucinacemi a pacientů s depresivní epizodou (unipolární a bipolární deprese), kde dosavadní léčba pomocí psychofarmak selhává. Naše laboratoř je užívána jak k léčbě ambulantních pacientů, tak pacientů hospitalizovaných v našem zařízení. Jedná se o léčebný výkon, který je hrazen zdravotní pojišťovnou.

Výzkumná léčba

Výzkumně poskytujeme rTMS pacientům s depresivní epizodou léčených pro bipolární afektivní poruchu. Dále nabízíme výzkumně tDCS pacientům s unipolární depresí a schizofrenním pacientům s kognitivním deficitem, kde zkoumáme efekt na kognitivní deficit při kombinaci tDCS aplikace s rehabilitací pomocí počítačového kognitivního tréninku.

1. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese

Čtyřtýdenní (20 aplikací) studie s TMS u pacientů s bipolární poruchou, kteří jsou aktuální v depresivní epizodě a jejich stávající léčba není úspěšná či dostatečná. Srovnávány jsou účinnosti 3 různých způsobů a míst aplikace. Součástí studie jsou i vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a elektroencefalografem. Výsledky MR využíváme k přesnému zaměření místa stimulace, stimulace je individuálně navigovaná. Medikace není během studie měněna. Studii lze absolvovat jak za hospitalizace, tak ambulantně. Zájemci se mohou obracet o podrobnější informace na MUDr. Tomáše Nováka nebo MUDr. Moniku Klírovou (více).

 

2. Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)

Augmentace kognitivního tréninku za pomocí tDCS u pacientů se schizofrenním onemocněním

Program zahrnuje 5tidenní léčbu (5 aplikací) pomocí tDCS u pacientů s kognitivním deficitem při diagnostikované schizofrenii kombinované s kognitivním tréninkem (program Rehacom). Medikace není během studie měněna. Studii lze absolvovat jak v průběhu docházky do denního stacionáře pro psychotické poruchy, tak ambulantně. Zájemci se mohou obracet o podrobnější informace na Mgr. Veroniku Voráčkovou, e-mail: veronika.vorackova@nudz.cz

Více o výzkumu na Stimulační metody

 

 

 

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty