Oddělení 2: afektivní poruchy

Léčebné a výzkumné programy

Poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární porucha etc.) jsou onemocněními, která jsou často spojena s významnou hladinou pracovní neschopnosti, morbidity a mortality. Ačkoli je k dispozici množství léčebných možností, žádná z nich není účinná universálně a většina nemocných s poruchou nálady podstupuje několik za sebou následujících léčebných pokusů, než dosáhne remise onemocnění. K výzkumným úkolům pracovní skupiny patří ověřování účinnosti nových léčebných intervencí a hledání a testování účinností různých faktorů (klinických, neurofyziologických, biochemických etc.) v predikci léčebného výsledku různých intervencí (farmakologických a non-farmakologických) u poruch nálady.

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty