Oddělení 3: psychotické poruchy

Léčebné a výzkumné programy

Výzkumná skupina provádí klinicky orientovaný výzkum u pacientů s psychotickými poruchami. V rámci klinické praxe provádíme měření sérových hladin antipsychotik k posouzení adherence, rezistence/pseudorezistence pacientů s psychózou. Zjišťujeme míru deficitu sérového 25-OH vitaminu D u pacientů se schizofrenií. Podílíme se na náběru pacientů do dlouhodobého sledování prvních epizod schizofrenie - Studie ESO vedené MUDr. Španielem, PhD.

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty