Oddělení 3: psychotické poruchy

Vedoucí
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Kontakt
Bc. Zuzana Šedá (staniční sestra)
telefon:(+420) 283 088 300, (+420) 283 088 328
e-mail:Zuzana.Seda@nudz.cz
fax:(+420) 283 088 420


Profil

Oddělení 3 je uzavřené, má 19 lůžek. Součástí oddělení je pokoj intenzivní péče s kamerovým systémem. Oddělení 3 se zaměřuje na diferenciální diagnostiku a léčbu závažných duševních poruch, především psychotických a afektivních. Oddělení se specializuje na léčbu prvních atak psychotického onemocnění. Dlouholetá specializace v této oblasti umožnila vytvořit ucelený model péče o mladé jedince s prvním výskytem psychózy, jehož cílem je minimalizovat dlouhodobé důsledky nemoci pomocí komplexní intervence v nejčasnějších stadiích onemocnění. Základem je důkladná diagnostika, ve které mají své místo zobrazovací metody, jako je magnetická rezonance či nejmodernější varianty zpracování EEG. Rovněž výzkumné programy jsou zaměřeny na pacienty s první epizodou schizofrenního onemocnění a rehabilitaci kognitivních funkcí. Uzavřenost oddělení znamená, že jsou zde regulovány vycházky a propustky v závislosti na stavu pacienta. 
V léčbě se uplatňují nejnovější poznatky v oboru farmakoterapie, psychoterapie a režimové terapie, včetně např. terapeutického ovlivnění halucinací pomocí navigované repetitivní transkraniální magnetické stimulace. Součástí oddělení je také místnost pro elektrokonvulzivní léčbu, která nachází uplatnění u pacientů s rezistentními formami afektivních a psychotických poruch.
Oddělení nabízí pro pacienty širokou škálu rehabilitačních aktivit: arteterapii, muzikoterapii, ergoterapeutické programy a kognitivní rehabilitaci s využitím počítačů. Důležitou součástí léčby je psychoedukace, včetně edukačních programů pro příbuzné a zařazení do preventivních programů relapsu psychózy. Je zajištěna péče psychologa, oddělení umožňuje vysoce individualizovanou léčbu, s důrazem na přátelské prostředí se zajištěním vysokého standardu pobytových služeb.


Aktuální obsazenost oddělení

Lékaři

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
MUDr. Pavel Knytl
MUDr. Veronika Andrashko
MUDr. Lenka Kostýlková

Psychologové

Mgr. Aneta Dorazilová, Ph.D.

Staniční sestra

Bc. Zuzana Šedá

Sociální pracovníci

Bc. Barbora Baslová

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty