Primář
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 

Kontakt
Olga Švecová (sekretářka)
telefon: (+420) 283 088 419
e-mail: olga.svecova@nudz.cz
fax: (+420) 283 088 420
 
Martina Ungrmanová (vrchní sestra)
telefon: (+420) 283 088 465
e-mail: martina.ungrmanova@nudz.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrická klinika s lůžkovou a ambulantní částí poskytuje vysoce kvalitní diferenciálně diagnostickou a terapeutickou péči, organizuje a uskutečňuje výzkumné klinické studie. Mimo klinickou a výzkumnou práci je výukovou základnou (Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK v Praze) a slouží i pro postgraduální výuku lékařů a psychologů.

Psychiatrická klinika se snaží být modelovým centrem psychiatrické péče a vynikajícím výzkumným a výukovým pracovištěm.

 

Psychologická vyšetření

Aktuálně nabízíme volné termíny na individuální psychoterapii a psychologická vyšetření. 

Psychologická péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale je třeba mít doporučení od psychiatra či praktického lékaře formou žádanky.

Zdravotní pojišťovny proplácejí psychoterapii i psychologické vyšetření pro své pojištěnce v plné výši. Klinika NUDZ má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 

Pro bližší informace a objednání termínu můžete kontaktovat na tel. 283 088 139 nebo 283 088 244, případně e-mail: ambulance@nudz.cz

Vzhledem k opakujícím se poruchám na telefonních linkách žádáme pacienty, aby nás v případě, že se nedovolají do ambulance NUDZ, kontaktovali mailem: ambulance@nudz.cz

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty