Sociální služby

Vedoucí
Bc. Barbora Baslová
Kontakt
Bc. Barbora Baslová (sociální pracovnice)
telefon:(+420) 283 088 277
e-mail:barbora.baslova@nudz.cz


Profil

V Národním ústavu duševního zdraví poskytují sociální pracovníci Odborné sociální poradenství. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinní příslušníci. Poradenství je poskytováno ambulantně po předchozím emailovém  nebo telefonickém objednání na telefonním čísle na níže uvedených kontaktech). Odborné sociální poradenství lze uskutečnit také telefonicky na telefonu 283088153, případně elektronicky na emailu: poradenstvi@nudz.cz. Poradenství poskytují pracovnice sociálního oddělení Bc. Barbora Baslová a sociální pracovník denního stacionáře 3 Bc. Jakub Sobotka.

Posláním služby je zlepšit sociální situaci, snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců, nebo alespoň zamezit prohlubování tohoto stavu poskytováním poradenské podpory klientům, kteří jsou léčeni v NUDZ, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám, a klientům, kteří se díky svému neuspokojivému zdravotnímu stavu dostali do vztahových, pracovních nebo existenčních problémů a tyto problémy chtějí řešit. Služba je poskytována i rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pracovníci sociální služby odborné sociální poradenství poskytují klientům informace, rady a podporu.

Oddělení a denní stacionáře: Sociální pracovníci připravují podklady k vydávání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a k Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, po dobu hospitalizace řeší s pacienty problémy týkající se sociálních otázek (komunikace s ČSSZ, sociálními odbory obecních úřadů, zaměstnavateli, Úřadem práce, soudy, školami atd.), vydávají pacientům potvrzení o hospitalizaci a podílejí se na zajišťování návaznosti následné péče propouštěných pacientů. Sociální pracovníci vedou edukační skupiny na jednotlivých odděleních o sociální problematice (žádosti o invalidní důchod, starobní důchod, možnosti získání sociálních dávek atd.). Sociální pracovníci poskytují základní i odborné sociální poradenství.

 


Aktuální obsazenost oddělení

Sociální pracovníci

Bc. Barbora Baslová

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty