Oddělení spánkové medicíny

Léčebné a výzkumné programy

Přístrojové vybavení

 

Přístrojové vybavení Oddělení spánkové medicíny umožňuje rutinní provádění nočních video-polysomnografických záznamů, limitované polygrafie i denní monitorování spánku (test mnohočetné latence usnutí, test udržení bdělosti, dlouhodobá video-EEG monitorace). K monitorování pohybové aktivity (střídání rytmu spánek-bdění) slouží aktigrafické vyšetření.

Oddělení spánkové medicíny je diagnostickým centrem, které zajišťuje diagnostiku celého spektra poruch spánku. Pacienty přijímá k vyšetření na základě doporučení praktického lékaře nebo ambulantního specialisty (v oboru neurologie, psychiatrie, ORL, pneumologie, pediatrie aj.) a na základě pohovoru ve Spánkové poradně centra. Doporučujícímu lékaři je následně adresována propouštěcí zpráva se závěry vyšetření a s návrhem terapie. Z kapacitních důvodů nelze přebírat vyšetřené pacienty do dlouhodobé péče.    

 

Nejdůležitější indikace vyšetření


•  Diferenciální diagnostika parasomnií (např. probuzení se zmateností, noční děsy, noční můry, somnambulismus, porucha chování v REM spánku) & nočních záchvatových stavů a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika nadměrné denní spavosti a její léčba

•    Diferenciální diagnostika insomnií (v celém rozsahu organických i neorganických příčin) a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika poruch pohybu ve spánku a jejich léčba
•    Diferenciální diagnostika poruch cirkadiánního rytmu a jejich léčba

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty