Oddělení spánkové medicíny

Vedoucí
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Kontakt
Eliška Maršíková (staniční sestra)
telefon:(+420) 283 088 400, (+420) 283 088 261
e-mail:spanek@nudz.cz


Profil

V posledních letech se poruchy spánku staly významným celospolečenským i ekonomickým problémem rozvinutých zemí. Některé souvislosti vzniku poruch spánku jsou známy a lze na jejich odstranění pracovat bez odborné pomoci (např. enormní pracovní stres, nepravidelná pracovní doba, nevhodná spánková hygiena či souvislost některých poruch spánku s výskytem obezity). Řada poruch spánku však vyžaduje vyšetření specialistou v oboru spánkové medicíny.   

Zkušenost ukazuje, že právě v oblasti spánkové medicíny je mimořádně přínosná mezioborová spolupráce neurologů a psychiatrů, která vede k lepšímu porozumění příčin poruch spánku a k přesnému stanovení léčebných postupů.  Mezi vůbec nejčastější příznaky, se kterými se lékař v klinické praxi setkává, patří nespavost. Kromě výše uvedených nevhodných návyků, které jsou v rozporu s kvalitním spánkem, může mít nespavost příčiny čistě organické či provázet psychická onemocnění (např. poruchu nálady, úzkostnou poruchu aj.). Neuropsychiatrická spolupráce má zásadní význam dále např. u nočních záchvatových stavů, které mohou být opět neurologického charakteru (např. epilepsie, probuzení se zmateností, somnambulismus, noční děsy, poruchy chování v REM spánku atd.) či mohou být součástí psychických obtíží (např. disociativní či panická porucha, posttraumatická stresová porucha). Podobně široké příčiny překračující hranice jednotlivých oborů mohou mít stavy spojené s nadměrnou denní spavostí.

V České republice je toto profesní spojení zcela ojedinělé a souvisí s další předností pracoviště, což je široké množství nabízených léčebných postupů (farmakologických i psychoterapeutických).

 

 

Objednávání pacientů

Pacienti jsou objednáváni k ambulantnímu vyšetření pouze na základě doporučení od ošetřujícího praktického lékaře, neurologa, psychiatra, ORL specialisty nebo plicního lékaře, respektive na základě jejich podrobné zprávy týkající se spánkové poruchy. Somnolog na základě ambulantního vyšetření rozhodne o indikaci k vyšetření ve spánkové laboratoři. Po stanovení diagnózy je závěr vyšetření předán doporučujícímu lékaři. Pacienti mají možnost výsledky vyšetření spánku následně konzultovat, z kapacitních důvodů však nejsou přebíráni do trvalé péče. 

Spánková laboratoř není bezbariérová, pokoje nejsou vybaveny pomůckami pro hendikepované klienty.

Z technických důvodů není v současnosti možné vyšetřovat na našem pracovišti pacienty s hmotností nad 130 kg. Obracejte se prosím na jiná spánková centra. Děkujeme za pochopení.

Ve všech prostorách NUDZ (vnitřních i venkovních) je zakázáno kouření.


Kontakt

Objednat se lze e-mailem na:

spanek@nudz.cz  - napište, prosím, své telefonní číslo a ozveme se Vám zpět.

K vyšetření s sebou přineste vyplněný Dotazník - ambulance a Spánkový deník. Údaje do spánkového deníku prosím zapisujte alespoň 14 dnů.

 

–––

KBT insomnie

Skupinový program kognitivně behaviorální terapie pro pacienty s nespavostí. Každé sezení trvá 2 hodiny a probíhá jednou týdně. Více informací zde: KBT terapie

Kontakt pro objednávání do skupiny:

Mgr. Hana Machoňová                             

hana.machonova@nudz.cz   

            

Vedoucí skupiny:

Mgr. Karolína Janků, Ph.D.

karolina.janku@nudz.cz  

 

–––

Dokumenty:

Akreditační certifikát - pdf ke stažení 

 

 

Dotazník spolunocležníka - pdf ke stažení

Pravidla spánkové hygieny - pdf ke stažení

Dotazník - ambulance - pdf ke stažení

Spánkový deník - ke stažení

 

Pravidla spánkové hygieny za časů covid


Aktuální obsazenost oddělení

Lékaři

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
MUDr. Radana Králová
MUDr. Tereza Vorlová

Psychologové

Mgr. Monika Kliková, Ph.D.
Mgr. Karolína Janků, Ph.D.

Staniční sestra

Eliška Maršíková

Zdravotní sestry

Mgr. Hana Machoňová
Jana Tláskalová
Mgr. Hana Šťastná, Dis.
Romana Klinecká, Dis.
Bc. Kateřina Spisarová
Petra Havelková

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty