Mapa stránek

O NUDZ
O NUDZ Aktuality Kalendář
Základní dokumenty
Organizační schéma Zřizovací listina Statut Akreditace
Řídící a poradní orgány
Vedení Kolegium ředitele Vědecká rada Rada NUDZ Rada pro komercializaci Výbor pro etické otázky Etická komise
Sponzoring
Spolek NUDZ Dary Kontakt Projekty Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program
Historie
Kdo byl kdo
Výzkumné programy
VP preklinický
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Laboratoře Publikace Pracovní skupiny Pracovníci Fotogalerie
VP klinický
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci Fotogalerie
VP veřejné duševní zdraví
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci Fotogalerie
CV spánku a chronobiologie
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci Fotogalerie
CV psychedelik
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci Fotogalerie
CV prvních epizod SMI
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci Fotogalerie
CV VR v duševním zdraví a neurovědách
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci Fotogalerie
CV pokročilých studií mozku a vědomí
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci
CV sexuálního zdraví a prevence
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci
CV perinatálního duševního zdraví
Profil Spolupracujeme Granty a projekty Publikace Pracovní skupiny Pracovníci
Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace
Řešené projekty
Národní projekty Operační programy Mezinárodní projekty Interní grantová soutěž Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
Léčebná péče
Profil Organizační schéma Jak se objednat
Ambulance
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení 1: úzkostné poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení 2: afektivní poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení 3: psychotické poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Denní stacionář 2: úzkostné poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Denní stacionář 3: psychotické poruchy
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci
Oddělení kognitivních poruch
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci
Neurofyziologie a EEG
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Oddělení spánkové medicíny
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Neurostimulace
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
MRI
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci
Klinická psychologie
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Fyzioterapie
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Fotogalerie
Ergoterapie
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci
Sociální služby
Profil Léčebné a výzkumné programy Pracovníci Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
Pracoviste
Hospodářsko technická správa
Profil Pracovníci
Oddělení IT
Profil Pracovníci
Výuka
Pregraduální studium
Aktuality Výukové programy Otázky ke státní rigorózní zkoušce z neurověd Instrukce k bezpečnosti práce a požární ochraně Vědecká aktivita pregraduálních studentů Pedagogové
Postgraduální studium
Studijní program Studenti Školitelé
Specializační vzdělávání
Aktuality Informace
Celoživotní vzdělávání
Semináře Kurzy Videozáznamy vybraných přednášek
Informační středisko
Profil Kontakty Knihovna Repro/grafické služby Evidence publikací Prodej knih E-knihy ke stažení zdarma Vydavatelství Adresář psychiatrů
INTRANET
Aktuality Vzdělávací akce
Telefonní seznam
Pracovníci Důležitá čísla Orientační plány budovy
Registr interních norem
Úsek ředitele Klinický úsek Úsek vědy a výzkumu Úsek vzdělávání Úsek HTS Formuláře Archiv Jídelna & bar NUDZ letter
Klinika
Pohotovostní služby lékařů Formuláře Klinické semináře Směrnice primáře Komise pro kvalitu zdravotní péče Sekretariát ředitele Etická komise
Informační středisko
Aktuálně Odborná knihovna Služby Evidence publikací Je dobré vědět
Oddělení lidských zdrojů
Aktuality HR činnosti Organizační členění Interní pracovní příležitosti Pracovní poměr Dohody o pracích mimo pracovní poměr Stáže a dobrovolnictví Mzdová účtárna Formuláře Personální komise Intranet pro nové zaměstnance Pracovně-lékařské prohlídky
Grantové oddělení
Interní informace Dotační tituly Horizon 2020 Řešené granty Financování vědy v ČR
Věda a výzkum
Akademická klinická hodnocení Koncepce VaV v NUDZ Registrace studií Experimentální zařízení Bioresource Unit Kontrahovaný výzkum Postgraduální studenti Zahraniční cesty Ocenění Oddělení IT Výsledky vědy a výzkumu Oddělení finanční účtárny Dětská skupina Fyzioterapie Nezávislá odborová organizace Požární ochrana a bezpečnost práce (PO+BOZP) Jak se co dělá (manuály)
Vizuální prezentace NUDZ
60. výročí Logo NUDZ Poster – oficiální záhlaví Prezentace – PowerPoint Dopisní papír Rezervace přístrojů Přístroje – odpovědní pracovníci Pochvalme se :-) Základní dokumenty o NUDZ HR Excellence in Research Vodafone – zaměstnanecký program
Média
Napsali o nás Tiskové zprávy Kontakt
Kariéra
Pracovní příležitosti
Informace pro uchazeče
Kariérní rozvoj OTM-R Adaptační proces Benefity Pracovní a právní dokumenty Relocation Guide
Kontakty
Kontaktní informace Pracovníci Pracoviště  


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty