Aktuality

Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. obdržel Cenu pro mladé vědce (Early Career Research Award) Mezinárodní neuropsychologické společnosti INS (International Neuropsychological Society)

Je to poprvé, kdy tuto cenu získal český mladý vědec. Cenu uděluje INS jednotlivcům, kteří dokončili vzdělávání ne déle než před 10 lety, a kteří zásadně přispěli k poznání vztahů mezi mozkem a chováním. Early Career: dokončené doktorské vzdělávání (PhD), doktorská stáž či rezidenční vzdělávání, či získání jiného titulu relevantního v zemi nominovaného a vědním oboru. Nominace jsou posuzovány podle úspěchů dosažených před získáním titulu či ukončením vzdělávání. Očekává se, že kandidát bude přinejmenším národního věhlasu s potenciálem stát se významným vědcem i na poli mezinárodním, uznávaným kolegy ve vědě a s patřičnou produktivitou.

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty