Aktuality

Mimořádná cena děkana 3. LF UK pro Oddělení neurobiologie NUDZ

Autoři z Oddělení neurobiologie NUDZ (Výzkumný program neurobiologie stárnutí, závažných duševních onemocnění a závislostí) získali 1. a 2. místo na Studentské vědecké konferenci 3. LF UK v Praze. 1. místo je zároveň spojeno s mimořádnou cenou děkana 3. LF UK. Oceněná práce Naturally occurring antibodies against protein associated with Alzheimer disease.

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty