Aktuality

NUDZ byl mezi výzkumnými institucemi zřizovanými Ministerstvem zdravotnictví zařazen při tzv. škálování provedeném na základě Hodnocení 19 podle Metodiky 17+ do nejvyšší kategorie, tj. vynikající (excellent)

Hodnocení provedla „tripartita“, kterou tvořili zástupci poskytovatele (MZ ČR), zástupci RVVI a Odborných panelů. Výsledky hodnocení Modulem 1 a 2 byly představeny v kumulované podobě za tři roky.

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty