Aktuality

NUDZ získal ocenění HR Award

Dne 23. 5. 2019 jsme obdrželi zprávu z Evropské komise, že námi předložená Komplexní analýza a Akční plán splňují všechny požadavky na používání ocenění „HR Excellence in Research Award“ (zkráceně „HR Award“). Ocenění odráží náš závazek neustále zlepšovat naše postupy v oblasti lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, zejména s naším závazkem používat pravidla otevřených, transparentních a spravedlivých postupů přijímání a hodnocení zaměstnanců (Open, Transparent and Merit-based – Recruitment - OTM-R).

Realizace principů Charty a Kodexu výzkumnými institucemi je činí atraktivnějšími pro výzkumné pracovníky, kteří hledají nového zaměstnavatele nebo hosta do svého výzkumného projektu. Pokaždé, když NUDZ zveřejní volné místo na EURAXESS, objeví se ikona „HR Award“. Kromě toho bude NUDZ zařazen na portál EURAXESS pod hlavičkou „uznaných institucí pro lidská práva“.

 

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty