Protikorupční program

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo s účinností 12. dubna 2019 nové znění Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví formou příkazu ministra č. 22/2019. Na základě tohoto příkazu aktualizoval NUDZ Interní protikorupční program (IPP):

Interní protikorupční program NUDZ | Přílohy

Hlavním cílem IPP je odstranit nebo v maximální možné omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci NUDZ, identifikovat riziková místa a oblasti činnosti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Pro oznámení podezření na korupci zřizuje NUDZ veřejně přístupnou emailovou adresu protikorupci@nudz.cz. Pro podání oznámení podezření na korupci lze využít rovněž další způsoby popsané v Interním protikorupčním programu NUDZ.

Veškerá přijatá oznámení budou řádně analyzována a vyhodnocována. Podání nesmí být oznamovateli na újmu, tedy nesmí být proti oznamovateli činěny žádné přímé či nepřímé kroky v souvislosti se skutečností, že oznámení podal.

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty