Etická komise

Seznam členů

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. NUDZ, lékař psychiatr – předseda EK
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. NUDZ, lékař psychiatr – místopředseda EK
MUDr. Veronika Andrashko NUDZ, lékař psychiatr
MUDr. Martin Hejzlar NUDZ, lékař psychiatr
Bc. Markéta Švejdová Jandová členka bez medicínského či vědeckého vzdělání, bez pracovního vztahu k NUDZ
Bc. Barbora Baslová  NUDZ, sociální pracovnice, členka bez medicínského či vědeckého vzdělání
Bc. Jakub Sobotka člen bez medicínského či vědeckého vzdělání, bez pracovního vztahu k NUDZ
Olga Švecová NUDZ, bez medicínského či vědeckého vzdělání
PhDr. Zuzana Kratochvílová NUDZ, psycholožka-t.č mateřská dovolená
Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. NUDZ, psycholožka


Náhrady za činnost v návaznosti na SOP EK NUDZ č. 4

A.  projednávání projektů a dokumentace farmakologického kontrahovaného výzkumu (klinické hodnocení):

1. projednání základní dokumentace studie (projekt studie, Investigator’s brochure, CRF, pojištění studie, životopis hlavního řešitele, Informace pro pacienta, Informovaný souhlas, etc.) … 12 500 Kč
2. projednání doplňků k dokumentaci studie (Amendment + související dokumentace Informovaný souhlas, Informace pro pacienta) s výjimkou administrativních změn … 1500 Kč
3. projednání další dokumentace související se studií  – kupř. hlášení závažných  nežádoucí události – Investigator’s Brochure, Non-substantial amendment, seznam SUSAR (SAE) … 750 Kč
4. Projednání nové opravené studie (klinického hodnocení, které bylo již jednou zamítnuto a má stejné EudraCT – zásadní změny v protokolu) … 5000 Kč.

B. grantové a další výzkumné projekty

1. Náhrada za činnost a náklady EK při projednání grantové aplikace 6 900 KČ – z položky služby bude inkasováno za 1 rok grantového projektu, další roky 1350 KČ za činnost EK. V případě, že nebude získána grantová podpora, nebude náhrada požadována.
2. U projektů bez grantové podpory nebude náhrada účtována.
3. V případě velkých výzkumných grantových projektů sestávajících z několika subprojektů bude účtována paušální částka po dohodě s HTS NUDZ. nejméně však ve výši 10 000 Kč ročně.  

C.  poplatky za činnost EK NUDZ jako smluvní EK pro zdravotnické zařízení, které EK nemá a uzavřelo smlouvu s NUDZ odpovídají poplatkům za projednání klinického hodnocení v rámci kontrahovaného farmakologického výzkumu

Etická komise zatím tuto službu neposkytuje.

Data zasedání

21. 4. 2022

19. 5. 2022

16. 6. 2022

(změna termínu vyhrazena)

Standardní operační postupy

1.  Tvorba a formát standardních operačních postupů (SOP) Etické komise (EK) Národního ústav duševního zdraví (NUDZ)

2. Ustavení, změny členů a zrušení EK

3. Jednací řád, jednání EK, vydávání stanoviska, projednávání další agendy (administrativní postup)

4. Administrativní zázemí a archivace a úhrady nákladů EK

5. Způsob posuzování projektu k vydání stanoviska

6. Dozor na průběhu výzkumného projektu na lidských subjektech event. klinického hodnocení a hlášení nežádoucích příhod

7. Odvolání souhlasu EK a ukončení výzkumného projektu (klinického hodnocení)

8. Hlášení, komunikace EK s ostatními subjekty

Statut Etické komise NUDZ

Statut

 

Kontakt

adresa: Etická komise NUDZ, Topolová 748, 250 67 Klecany
e-mail: ek@nudz.cz
tel. (+420) 283 088 312

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty