Projekt Place and Train

Název projektu: Podpora zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním metodou Place and Train

Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006390,
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Příjemce dotace

SPOLEK NUDZ
Adresa sídla: Topolová 748/1, 250 67 Klecany
Statutární orgán: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
IČ: 04864964

 

Cílová skupina

Osoby s vážným duševním onemocněním.

 

Popis projektu

Cílem projektu je obnovit pracovní dovednosti a následně zaměstnat 45 osob s vážným duševním onemocněním. U většiny účastníků projektu bude nácvik pracovních dovedností probíhat v gastro provozu NUDZ, na pozici pomocný kuchař a dle zájmu, také na administrativních pozicích. Pracovní trénink bude sloužit k obnovení a upevnění sociálních návyků spojených s pravidelnou docházkou do zaměstnání.
Během realizace projektu budou osoby s duševním onemocněním testování baterií dotazníků, které budou měřit klientovu kvalitu života související se zdravím, zdravotním stavem, sociálním fungováním a zotavením (recovery) atp.
Osobám s duševním onemocněním bude během tréninku pracovních dovedností poskytována podpora na pracovišti. S každým klientem budou konzultovány jeho možnosti a nabídnuta následná pracovní místa nebo oblasti dalšího umístění.

 

Obecné cíle projektu

Zvýšit uplatnitelnost lidí s duševním onemocněním (cílové skupiny) ve společnosti a na trhu práce v ČR prostřednictvím rozvoje metody Place and Train. Metoda Place and Train vychází z přístupu IPS (Individual Place and Support) a jeho hlavním znakem je, že osoba, která má zájem pracovat je v první řadě umístěna na pracovní místo a poté je této osobě poskytována podpora do doby, po kterou tato osoba určí.

 

Specifické cíle projektu

 1. Pilotně ověřit průběh a funkčnost (účelnost a účinnost) aplikace metody Place and Train u 45 osob z cílové skupiny projektu.
 2. Zvýšit uplatnitelnost 45 osob z cílové skupiny projektu prostřednictvím metody Place and Train.
 3. Šířit povědomí o metodě Place and Train a výsledcích pilotního ověření.

 

Realizační tým

Realizátor projektu: Spolek NUDZ

Partner projektu: Národní ústav duševního zdraví

Hlavní řešitel: Bc., Mgr. Andrea Štanglová

Výzkumný tým: Ing. Hana Bartoňová, Miroslav Herzig, Mgr. Petr Konečný, MBA, Bc. Martin Kučera, Mgr. Markéta Nekolová, Romana Relichová, Bc. Mgr. Andrea Štanglová

Instituce: Spolek NUDZ a Národní ústav duševního zdraví

Období řešení: 2017–2020

Financování: ESF ČR, prioritní osa OPZ, Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Výstupy projektu

 1. 50 vstupních dotazníkových šetření, 45 dohod o vstupu do projektu
 2. 45 certifikátů o absolvování tréninku
 3. 45 individuálních plánů, 1620 individuálních konzultací včetně závěrečného pracovního poradenství, 45 certifikátů (orientace na trhu práce)
 4. Metodika Place and Train, Infoweb
 5. Výzkumný plán evaluace, průběžné evaluační zprávy, závěrečná evaluační zpráva.

 

Nabízené pozice

V rámci projektu budou zaměstnány osoby s duševním onemocněním na pozici pomocník v kuchyni a dle možností také na jiných např. administrativních pozicích.
V případě zájmu o nalezení uplatnění kontaktujte pracovní konzultanty.

KAVÁRNA & KUCHYNĚ – bližší informace o nabízených pracovních pozicích:

 • pozice pro lidi s duševním onemocněním
 • přímo v budově NUDZ v Klecanech
 • podpůrné pracovní prostředí
 • práce na poloviční úvazek

V případě zájmu pracovat pro Spolek NUDZ v projektu Place and Train, obraťte se, prosím, na pracovní konzultanty, kontakty jsou uvedeny níže.

 

Bc. Mgr. Andrea Štanglová a PhDr. Martin Kučera
Adresa: Spolek NUDZ, Topolová 748, 250 67 Klecany.
Telefon: 283 088 440
Email: andrea.stanglova@nudz.cz nebo martin.kucera@nudz.cz

 

 

Leták nabídka zaměstnání

Leták program zaměstnávání NUDZ

Profesiadays 2018

Program podporovaného zaměstnávání osob s duševním onemocněním: příklad dobré praxe

Každý třetí s duševní nemocí

Metodika zaměstnávání lidí s duševním onemocněním metodou Place nad Train

 

 

Evaluační zprávy

2020   Závěrečná evaluační zpráva | Závěrečná zpráva z procesní evaluace | Evaluace dopadu | Průběžná evaluační zpráva

2019   Evaluace dopadu | Průběžná evaluační zpráva – únor | Průběžná evaluační zpráva – srpen

2018   Evaluační plán | Evaluace dopadu | Průběžná evaluační zpráva

 

 

 

 


O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty