Aktuality

Pozvánka na přednášku: Vnímaná dostupnosť a prevalencia užívania návykových látok u českých adolescentov

Název přednášky: Vnímaná dostupnosť a prevalencia užívania návykových látok u českých adolescentov
Přednášející: Mgr. Ladislav Kážmér
Datum: 13. 4. 2016, 14:00–16:00 hodin, Malá posluchárna NUDZ


Anotace: Celkový spoločenský a ekonomický rozvoj, rast životnej úrovne a zmeny v sociálne priestorovej organizácii spoločnosti, akými sú napr. procesy urbanizácie, sú častokrát spojené i s vyššou dostupnosťou a užívaním psychoaktívnych látok. Českí adolescenti pritom v európskom kontexte patria k obyvateľstvu s najvyššou úrovňou dostupnosti a prevalencii užívania návykových látok. Za účelom pochopenia priestorovej podmienenosti (sociálne patogénnych) javov je potrebné v danom výskume zaujať špecifický multimierkový prístup. Využitím dát z projektu ESPAD 2011 sa preto v príspevku venujeme sociálne priestorovým nerovnostiam v percipovanej dostupnosti marihuany, a to jak na úrovni medzinárodnej - európskej, tak vnútroštátnej - českej. Zároveň je hodnotený efekt vyššej dostupnosti kanabisu na riziko jeho pravidelného užívania mladistvými, a to využitím metodológie komplexného viacúrovňového modelovania a jednoduchej path analýzy.

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty