MUDr. Mgr. Barbora Kohútová, Ph.D.
lékař, vedoucí kontrahovaného výzkumu, výzkumný a vývojový pracovník, pedagog 3. LF UK
pracoviště:  Léčebná péče: Denní stacionář 3: psychotické poruchy
VP klinický
v instituci:  2004 - dosud
telefon: (+420) 283 088 475
e-mail: barbora.kohutova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

1998 - 2004: MUDr.- Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
2004 - 2012: Ph.D. - UK, Postgraduální doktorské studium v oboru Neurovědy
2004 - dosud: Národní ústav duševního zdraví / Psychiatrické centrum Praha - lékař, vědecký pracovník
2005 - 2009: 5-letý Výcvikový kurz v kognitivně-behaviorální psychoterapii
2005 - 2009: Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, navazující magisterské studium v oboru Management zdravotnictví
2010 - dosud: ZB SANIMA, s.r.o. - ambulantní psychiatrická a psychoterapeutická praxe
2010 - dosud: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta - odborný asistent, vědecký pracovník
2011 - 2020: Psychiatrie Mališ, s.r.o. - psychoterapeutická praxe

Členství v profesních organizacích

2004 - dosud: Člen České neuropsychofarmakologické společnosti
2005 - dosud: Člen České společnosti kognitivně behaviorální terapie
2006 - dosud: Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP
2011 - dosud: Člen IPEG (International Pharmaco-EEG Society)

Specializace

2005 - 2005: Funkční odbornost v elektroencefalografii
2010 - 2010: Specializovaná způsobilost v oboru systematická psychoterapie
2010 - 2010: Specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

Pedagogická činnost

2010 - dosud: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta - odborný asistent, výzkumný pracovník

Disertační práce

2012 - 2012: Ph.D. Postgraduální doktorské studium v oboru Neurovědy, Univerzita Karlova, 3.lékařská fakulta. Téma: Změny metabolizmu mozku v léčbě psychiatrických onemocnění sledované pomocí QEEG a PET. Školitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty