doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
vedoucí lékař, pedagog 3. LF UK, výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  Léčebná péče: Oddělení 2: afektivní poruchy
v instituci:  1995 - dosud
telefon: (+420) 283 088 312
e-mail: martin.bares@nudz.cz
curriculum vitae


Zájmy

poruchy nálady – biologie, léčba, predikce efektu antidepresiv

Odborná příprava a praxe

1989 - 1992: sekundární lékař, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8
1992 - 1995: vedoucí lékař uzavřeného, neklidového oddělení, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8
1995 - 2014: vedoucí lékař otevřeného oddělení, Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 Bohnice
2009 - 2013: postgraduální studium v oboru Psychiatrie na Lékařské fakultě v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2015 - dosud: senior researcher, vedoucí lékař 2. oddělení, Národní ústav duševního zdraví

Členství v profesních organizacích

dosud: Evropská psychiatrická associace
dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
dosud: Česká psychiatrická společnost Jana Evangelisty Purkyně

Získaná ocenění

2009 - 2009: Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou
2012 - 2012: Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou
2015 - 2015: Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou

Specializace

1992: Atestace 1. stupně z psychiatrie
1995: Atestace 2. stupně z psychiatrie
1998: Funkční specializace v systematické psychoterapii

Pedagogická činnost

1997 - 2014: odborný asistent výuky, klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta, Univerzity Karlovy
2014 - dosud: docent, klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta, Univerzity Karlovy

Disertační práce

2013: Prospektivní, randomizované hodnocení účinnosti léčby antidepresivní monoterapií a kombinací antidepresiv u pacientů s rezistentní depresí.

Habilitační práce

2014: Léčba rezistentní depresivní poruchy a predikce jejího efektu

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty