prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
lékař, výzkumný a vývojový pracovník, pedagog 3. LF UK, přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK
pracoviště:  CV pokročilých studií mozku a vědomí
CV psychedelik
v instituci:  1995 - dosud
telefon: (+420) 283 088 412, (+420) 283 088 413
e-mail: jiri.horacek@nudz.cz


Jiří Horáček absolvoval v roce 1991 Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, hodnost Ph.D. obdržel v r. 2002, docentem psychiatrie od r. 2004 a profesorem psychiatrie byl jmenován v roce 2009. Absolvoval výcvik v dynamické psychoterapii a vyjma psychiatrické atestace je nositelem také nadstavbové specializace v psychoterapii.

Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.

Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007-2009 a 2015-2017 působil jako předseda výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS). Autor nebo spoluautor několika monografií a více nežli 200 článků v odborných periodicích.

Nejvýznamnější publikace profesora Horáčka byly věnovány neurobiologii léčby sluchových halucinací, neurobiologií schizofrenie, souvislostí mezi náladou, aktivitou serotoninu v mozku a citlivostí k inzulínu a mechanismu účinku psychedelik.

Odborná příprava a praxe

1985 - 1991: Student Lékařské fakulty, Karlova universita, Plzeň Studijní pobyt, Hospital Provincial, Toledo, Španělsko Student, Postgraduate medical development program for clinical trials and GCP, Basel, Switzerland
1992 - 1995: Psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, lékař
1992 - 1996: Výcvik skupinové psychoterapie
1993 - 1995: Výuka psychiatrie, Střední zdravotnická škola, Karlovy Vary
1994 - 1995: Zástupce primáře, Nemocnice Ostrov
1994 - 2006: Odborný asistent na 3. lékařské fakultě Karlovy University, Praha – včetně zodpovědnosti za pre-klinický výcvik a semináře, přednášková činnost, individuální výuka
1995 - dosud: Lékař, výzkumný pracovník, Psychiatrické centrum Praha
1997 - 2002: Postgraduální studium (Ph.D.) v oboru neurověd, Karlova Univerzita, Praha
2003 - dosud: Školitel posluchačů doktorského studijního programu “Neurovědy” 1. LF UK
2004 - 2009: Docent psychiatrie
2009 - dosud: Profesor psychiatrie
2015 - 2021: Náměstek pro vědu a výzkum v Národním ústavu duševního zdraví, Klecany
2019 - dosud: Přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Členství v profesních organizacích

1995 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
1995 - dosud: Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP
1999 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost, Člen výkonné komise
2003 - 2005: Česká neuropsychofarmakologická společnost, Vědecký tajemník
2004 - dosud: Oborová rada pro klinickou psychologii při FF UK v Praze
2004 - dosud: Centrum postgraduálního doktorského studia biomedicíny, Univerzita Karlova, Akademie věd České republiky , Člen koordinační rady
2005 - 2007: Česká neuropsychofarmakologická společnost, Místopředseda
2005 - dosud: Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP)
2007 - dosud: Předseda České neuropsychofarmakologické společnosti

Získaná ocenění

1997 - 1998: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší poster na 40. psychofarmakologickém kongresu
1999 - 1999: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší publikaci: HORÁČEK, Jiří and KUZMIAKOVÁ, Marianna and HÖSCHL, Cyril et al. The relationship between central serotonergic activity and insulin sensitivity in healthy volunteers. Psychoneuroendocrinology 1999, vol. 24, no. 8, p. 785-797
2006 - 2006: Werner Hermann Memorial Award - International Pharmaco-EEG Society Symposium (IPEG) za rok 2006 (za práci J. Horáček, M. Brunovský et al.: The Effect of Low-frequency rTMS on Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography (LORETA) and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia with Auditory Hallucinations)
2009 - 2009: "Senior Research Fellow" of the Bedfordshire CMHR in associatin with the University of Cambridge
2009 - 2009: 3rd place- Free Oral Communication For Outstanding Contribution, 6th Joint ECNS-ISNIP Conference, 9.-12.September 2009, Intercontinental hotel Buckhead, Altanta, Georgia, USA (Awarded 11th of September, 2009.)
2010 - 2010: Poster Prize Adward, XXVII CINP Congress, 6.-10.June 2010, Hong Kong, China. (Awarded 9th June 2010, Tomas Palenicek, Czech republic) P-20-075- The effect of ketamine on sensorimotor gating, EEGH spectra and conherence – comparison of human and animal data
2010 - 2010: Cena ČNPS za nejlepší klinickou práci publikovanou v roce 2010 (HORÁČEK, Jiří et al., Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine 2010, vol.40, no.9, p.1443-1451.).
2017 - 2017: Cena ČNPS, zvláštní cena za vědeckou reakci na aktuální problémy: KESNER L., HORÁČEK J., ADÁMEK P., BUCHTÍK M., FAJNEROVÁ I., GRYGAROVÁ D., KOZELKA P., NEKOVÁŘOVÁ T., ŠPANIEL F., TINTĚRA J., WEISSOVÁ A. Jak postoje modulují odpověď na mediální zobrazení migrační krize: fMRI studie
2019 - 2019: Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, Genetická a funkční studie NMDA receptorů se zaměřením na možnou diagnostiku a léčbu schizofrenie
2021 - 2021: Cena předsednictví ČNPS za nejlepší vědecké publikace vydané v roku 2020, ROTH J., UHROVÁ T. a kolektiv: Neuropsychiatrie. Klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi

Publikace

Nejdůležitější publikace

HORÁČEK, J., BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., KOPEČEK, M., PÁLENÍČEK, T., DOCKERY, CA., MOHR, P., HÖSCHL, C. Mechanism of action of atypical antipsychotic drugs and the neurobiology of schizophrenia. CNS Drugs. 2006, 20(5), 389-409. ISSN 1172-7047. DOI: 10.2165/00023210-200620050-00004. IF 4.210.

BUBENÍKOVÁ-VALEŠOVÁ, V., HORÁČEK, J., VRAJOVÁ, M., HÖSCHL, C. Models of schizophrenia in humans and animals based on inhibition of NMDA receptors. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2008, 32(5), 1014-1023. ISSN 0149-7634. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2008.03.012. IF 7.804.

PRAŠKO, J., HORÁČEK, J., ZÁLESKÝ, R., KOPEČEK, M., NOVÁK, T., PAŠKOVÁ, B., ŠKRDLANTOVÁ, L., BĚLOHLÁVEK, O., HÖSCHL, C. The change of regional brain metabolism (18FDG PET) in panic disorder during the treatment with cognitive behavioral therapy or antidepressants. Neuroendocrinology Letters. 2004, 25(5), 340-348. ISSN 0172-780X. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2007.01.967. IF 1.048.

ŠÓŠ, P., KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., KOHÚTOVÁ, B., HORÁČEK, J., PÁLENÍČEK, T. Relationship of ketamine's antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression. Neuroendocrinology Letters. 2013, 34(4), 287-293. ISSN 0172-780X. IF 0.935.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty