RNDr. Silvie Rádlová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  2015 - dosud
mobil:  728 781 891
e-mail: silvie.radlova@nudz.cz


Naše skupina se zabývá vztahem člověka ke zvířatům, která vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují důležité psychologické stimuly přitahující lidskou pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. Jednou z takových emočních reakcí je i strach, který je řízen limitovanou skupinou stimulů a vede k vyhýbavému chování. Klinická dimenze strachu je označována za fobii, což je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z nejrůznějších objektů a situací. Tento strach může být ochromující a výrazně narušuje každodenní fungování.  Podle nejnovějšího vydání desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 2013) je některou formou specifické fobie postiženo 13% žen a 4% mužů. Jedním z nejčastějších typů specifických fobií u lidí jsou pak fobie ze zvířat (př. Becker et al. 2007: u žen prevalence 5 %; LeBeau et al. 2010: 3,3 – 5,7 % pro obě pohlaví).

Naše skupina se zabývá výzkumem fóbií ze zvířat a emocí, pozitivních i negativních, které v člověku zvířata vyvolávají.

Témata, kterými se zabýváme:

 • Neurální podstata vnímání prioritizovaných stimulů
 • Mechanismus fóbií ze zvířat
 • Strach z hadů jako evoluční fenomén
 • Antipredační reakce zvířat na hadí stimuly

 

Publikace vzniklé v NUDZ:

 

 • Lišková S, Landová E, Frynta D (2015): Human preferences for colorful birds: vivid colors or pattern? Evolutionary Psychology, 13: 339-359, IF = 1.704
 • Frynta D., Balaďová M., Eliášová B., Lišková S., & Landová E: (2015) Why not to avoid the smell of danger? Unexpected behavior of the Cypriot mouse surviving on the island invaded by black rats. Current Zoology, 61(4), Online First, IF = 1.814
 • Ptáčková, J., Landová, E., Lišková, S., Kuběna, A., & Frynta, D. (2017). Are the aesthetic preferences towards snake species already formed in pre-school aged children?. European Journal of Developmental Psychology, 14(1), 16-31.
 • Landová, E., Poláková, P., Rádlová, S., Janovcová, M., Bobek, M., & Frynta, D. (2018). Beauty ranking of mammalian species kept in the Prague Zoo: does beauty of animals increase the respondents’ willingness to protect them?. The Science of Nature, 105(11), 1-14.
 • Rádlová, S., Janovcová, M., Polák, J., Landová, E., & Frynta, D. (2018) Emotions triggered by animals I: beauty and aesthetic preferences. E-psychologie, 12(3).
 • Rádlová, S., Peléšková, Š., Polák, J., Landová, E., & Frynta, D. (2019). EMOCE VYVOLANÉ ZVÍŘATY II: STRACH A ODPOR. E-psychologie, 13(1).
 • Janovcová, M., Rádlová, S., Polák, J., Sedláčková, K., Peléšková, Š., Žampachová, B., ... & Landová, E. (2019). Human attitude toward reptiles: A relationship between fear, disgust, and aesthetic preferences. Animals, 9(5), 238.
 • Frynta, Daniel, Šárka Peléšková, Silvie Rádlová, Markéta Janovcová, and Eva Landová. "Human evaluation of amphibian species: a comparison of disgust and beauty." The Science of Nature 106, no. 7 (2019): 1-19.
 • Rádlová, S., Janovcová, M., Sedláčková, K., Polák, J., Nácar, D., Peléšková, Š., ... & Landová, E. (2019). Snakes represent emotionally salient stimuli that may evoke both fear and disgust. Frontiers in psychology, 10, 1085.
 • Rádlová, S., Polák, J., Janovcová, M., Sedláčková, K., Peléšková, Š., Landová, E., & Frynta, D. (2020). Emotional reaction to fear-and disgust-evoking snakes: sensitivity and propensity in snake-fearful respondents. Frontiers in psychology, 11, 31.
 • Polák, J., Rádlová, S., Janovcová, M., Flegr, J., Landová, E., & Frynta, D. (2020). Scary and nasty beasts: Self‐reported fear and disgust of common phobic animals. British Journal of Psychology, 111(2), 297-321.
 • Landová, E., Peléšková, Š., Sedláčková, K., Janovcová, M., Polák, J., Rádlová, S., ... & Frynta, D. (2020). Venomous snakes elicit stronger fear than nonvenomous ones: Psychophysiological response to snake images. PLoS One, 15(8), e0236999.
 • Landová, E., Janovcová, M., Štolhoferová, I., Rádlová, S., Frýdlová, P., Sedláčková, K., & Frynta, D. (2021). Specificity of spiders among fear-and disgust-eliciting arthropods: Spiders are special, but phobics not so much. PloS one, 16(9), e0257726.
 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty