doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, lékař, pedagog 3. LF UK, vedoucí
pracoviště:  Léčebná péče: Neurostimulace
VP klinický
v instituci:  2005 - dosud
telefon: (+420) 283 088 146
e-mail: monika.klirova@nudz.cz
curriculum vitae


PRÁCE NA GRANTOVÝCH A VĚDECKÝCH PROJEKTECH v posledních 5 letech (2017-2021):

2017 - 2021  - PROGRESS (The Charles University Research Development Schemes) - participant

2016 - 2020  - Grant project AZV CZ No. 16-31380A - Transcranial magnetic stimulation in the treatment of bipolar depression - co-worker

2017 - 2020 - Grant project GACR CZ No. 1707070S - Effect of lithium on Na+/K+-ATPase activity and functional consequences of oxidative stress; from animal model to bipolar patients - co-worker

2020 - ong. - Grant project AZV CZ No. 20-24782S -The role of Inferior Parietal Lobe in Self-Agency -  co-worker

2021 - IGS project NIMH - The influence of transcranial direct current stimulation (tDCS) on control inhibition processes in young adults – principal investigator

2022 - ong. - Grant project AZV CZ  No. NU 22-D-133 - Transcranial direct current stimulation (tDCS) as a therapeutic intervention for post-acute sequelae of SARS-CoV-2 (PASC) - principal investigator

2022 - ong.  - grant project No. NU 22-04-00192 supported by the Czech Health Research Council: Dorsomedial prefrontal cortex repetitive transcranial magnetic stimulation (dmPFC-rTMS) in the augmentation of antidepressants (DOPRERA study). Efficacy, tolerability and neurophysiological changes - co-worker

 

Zájmy

PUBLICATIONS IN LAST 10 YEARS:

Klirova M, Horacek J, Novak T, Spaniel F, Skrdlantova L, Mohr P, Höschl C,  Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism (18FGD PET) has better treatment effects on auditory hallucinations than standard positioning of rTMS. A double-blind, sham-controlled study, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2013;263(6): 475-484, IF = 3.355, ISSN: 0940-1334. 

Fricova J, Klirova M, Masopust V, Novak T, Velebova K, Rokyta R, Repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of chronic orofacial pain, Physiol. Res. 2013;62(Suppl 1):S125-S134, IF = 1.487, ISSN: 0862-8408.

Sos P, Klirova M, Novak T, Kohutova B, Horacek J, Palenicek T. Relationship of ketamine’s antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression. Neuro. Endocrinol. Lett. 2013; 34: 287–293, IF = 0.935, ISSN: 0172-780X.

Kohútová B, Fricová J, Klírová M, Novák T, Rokyta R. Theta Burst Stimulation in the Treatment of Chronic Orofacial Pain: a Randomized Controlled Trial. Physiological Research. 2017;66(6):1041–1047. IF = 1,461, ISSN: 0862-8408.

Wagner E, Honer WG, Sommer IE, Koops S, Blumberger DM, Daskalakis Z, Dlabac-De Lange J, Bais L, Knegtering H, Aleman A, Novak T, Klirova M, Slotema C, Brunelin J, Poulet E, Kujovic M, Cordes J, Wobrock T, Siskind D, Falkai P, Schneider-Axmann T & Hasan A. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for schizophrenia patients treated with clozapine, The World Journal of Biological Psychiatry. 2020; 1-13. IF = 4,164. Print ISSN: 1562-2975 Online ISSN: 1814-1412.

Klírová M, Hejzlar M, Kostýlková L, Mohr P, Rokyta R, Novák T. Prolonged Continuous Theta Burst Stimulation of the Motor Cortex Modulates Cortical Excitability but not Pain Perception. Front. Syst. Neurosci. 2020; 14. IF = 3,293. doi: 10.3389/fnsys.2020.00027.

Andrashko V, Novak T, Brunovsky M, Klírová M, Sos P, & Horacek J. The antidepressant effect of ketamine is dampened by concomitant benzodiazepine medication. Front. Psych. 2020; 11, 844. IF = 4,157. doi:10.3389/fpsyt.2020.00844

Klírová M, Voráčková V, Horáček J, Mohr P, Jonáš J, Urbaczka Dudysová D, Kostýlková L, Fayette D, Krejčová L, Baumann S, Laskov O, and Novák T. Modulating inhibitory control processes using individualized high definition theta transcranial alternating current stimulation (HD θ‐tACS) of the anterior cingulate and medial prefrontal cortex. Front. Syst. Neurosci. 2021; 15. IF = 3,293. doi: 10.3389/fnsys.2021.611507

Laskov O., Klírová M. Effects of deep transcranial magnetic stimulation (dTMS)on cognition.

Neurosci. Lett. 2021; 755(135906), 1–20. IF = 2,274

Stuchlíková Z., Klírová M. Transcranial direct current stimulation (tDCS) in schizophrenia. Psychiatrie 2022, číslo 1, s.15-24. ISSN 1211-7579.

Stuchlíková Z., Klírová M. A Literature Mini-Review of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) in Schizophrenia. Front. Psych. 2022; 13:874128. IF = 4,157. doi: 10.3389/fpsyt.2022.874128.

 

H-index: 9 (Scopus; November 2021)

Total citations count: 459 (Scopus)

ResearcherID: I-4207-2016 

ORCID: 0000-0002-8092-9586

Odborná příprava a praxe

2005 - 2013: postgraduální studium v oboru neurověd, titul PhD.
2005 - 2014: lékař, výzkumník, psychoterapeut, Psychiatrické centrum Praha
2007 - 2007: kurz hypnózy, akreditovaný Asociací klinických psychologů České republiky
2007 - 2012: psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT) akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP
2007 - dosud: vědecký asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2010 - 2012: vedoucí laboratoře repetitivní transkraniální magnetické stimulace, Psychiatrické centrum Praha
2012 - 2012: kurz v systematické psychoterapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Ministerstvem zdravotnictví
2015 - dosud: vedoucí oddělení neurostimulace, lékař, výzkumník, psychoterapeut, Národní ústav duševního zdraví
2021 - 2022: habilitační řízení

Členství v profesních organizacích

2006 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2013 - dosud: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně: Psychiatrická společnost; Česká společnost pro neurovědy; Česká psychoterapeutická společnost

Získaná ocenění

2007 - 2007: cena za nejlepší poster na 15. ročníku Annual International Aim Shams Medical Students
2010 - 2010: ocenění za nejlepší přednášku na Neuropsychologickém semináři ECNP-EPA, Třešť, Česká republika
2013 - 2013: cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší klinickou publikaci, Jeseníky, Česká republika
2019 - 2019: cena Společnosti pro biologickou psychiatrii za nejlepší původní práci autora do 40 let věku, Luhačovice, Česká republika

Specializace

2011 - 2011: atestace z psychiatrie
2012 - 2012: psychoterapeutická atestace
2013 - 2013: Ph.D., obor neurovědy
2020 - 2020: diplom celoživotního vzdělávání lékařů udělený Českou lékařskou komorou
2022 - 2022: Doc., obor psychiatrie

Pedagogická činnost

2007 - dosud: asistent na klinice psychiatrie a lékařské psychologie 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Disertační práce

2013 - 2013: Neuronavigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na základě funkčního zobrazení mozku v klinické apli-kaci u sluchových halucinací.

Habilitační práce

2021 - 2022: METODY NEINVAZIVNÍ MOZKOVÉ STIMULACE (NIBS) V PSYCHIATRII: OD EXPERIMENTÁLNÍHO VÝZKUMU KE KLINICKÉ APLIKACI

Publikace

Nejdůležitější publikace

KLÍROVÁ, M., HORÁČEK, J., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., ŠPANIEL, F., ŠKRDLANTOVÁ, L., MOHR, P., HÖSCHL, C. Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism ((18)FGD PET) has better treatment effects on auditory hallucinations than standard positioning of rTMS: a double-blind, sham-controlled study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2013, 263(6), 475-484. ISSN 0940-1334. DOI: 10.1007/s00406-012-0368-x. IF 3.355.

KLÍROVÁ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., MOHR, P., STRUNZOVÁ, V. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy. Neuroendocrinology Letters. 2008, 29(1), 69-70. ISSN 0172-780X. IF 1.359.

WAGNER, E., HONER, WG., SOMMER, IE., KOOPS, S., BLUMBERGER, DM., DASKALAKIS, ZJ., DLABAC-DE LANGE, JJ., BAIS, L., KNEGTERING, H., ALEMAN, A., NOVÁK, T., KLÍROVÁ, M., SLOTEMA, Ch., BRUNELIN, J., POULET, E., KUJOVIC, M., CORDES, J., WOBROCK, T., SISKIND, D., FALKAI, P., SCHNEIDER-AXMANN, T., HASAN, A. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for schizophrenia patients treated with clozapine. World Journal of Biological Psychiatry. 2021, 22(1), 14-26. ISSN 1562-2975. DOI: 10.1080/15622975.2020.1733080. IF 4.132.

KLÍROVÁ, M., VORÁČKOVÁ, V., HORÁČEK, J., MOHR, P., JONÁŠ, J., URBACZKA DUDYSOVÁ, D., KOSTÝLKOVÁ, L., FAYETTE, D., KREJČOVÁ, L., BAUMANN, S., LASKOV, O., NOVÁK, T. Modulating Inhibitory Control Processes Using Individualized High Definition Theta Transcranial Alternating Current Stimulation (HD θ-tACS) of the Anterior Cingulate and Medial Prefrontal Cortex. Frontiers in Systems Neuroscience. 2021, 15("Article number 611507"), 1-13. ISSN 1662-5137. DOI: 10.3389/fnsys.2021.611507. IF 3.289.

KLÍROVÁ, M., HEJZLAR, M., KOSTÝLKOVÁ, L., MOHR, P., ROKYTA, R., NOVÁK, T. Prolonged Continuous Theta Burst Stimulation of the Motor Cortex Modulates Cortical Excitability But not Pain Perception. Frontiers in Systems Neuroscience. 2020, 14(May), "Article Number: 27". ISSN 1662-5137. DOI: 10.3389/fnsys.2020.00027. IF 3.289.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ


Fotogalerie


neuronavigace rTMS

repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)

Neuronix
 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty