PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí výzkumného programu, pedagog 3. LF UK
pracoviště:  CV spánku a chronobiologie
v instituci:  2006 - dosud
telefon: (+420) 283 088 474
e-mail: jana.koprivova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

1997 - 2004: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - jednooborová psychologie (Mgr.)
2003 - 2003: Université Paul Valéry v Montpellier III ve spolupráci s Université Montpellier I, Francie – studijní pobyt a účast při výzkumu nemotorických funkcí mozečku
2004 - 2006: Středisko pro výběr personálu Armády České republiky – psychologická diagnostika
2005 - 2005: Filozofická fakulta UK, Praha – státní rigorózní zkouška z klinické psychologie, teoretických a metodologických základů aplikovaných oborů (PhDr.)
2006 - 2006: Certifikovaný kurz „Metoda EEG biofeedback pro profesionály“, EEG biofeedback institut, Praha
2006 - 2012: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha - postgraduální studium Neurověd (Ph.D.)
dosud - 2006: Psychiatrické centrum Praha - vědecký pracovník, psycholog

Členství v profesních organizacích

2007 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)
2008 - dosud: International Pharmaco EEG Society (IPEG)
2010 - 2012: International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)

Magisterská diplomová práce

1997 - 2004: Psychorytmy a biorytmy

Získaná ocenění

2009 - 2009: ISNR student travel awardee – cena za studentskou přednášku na výroční konferenci Mezinárodní společnosti pro neurofeedback a výzkum (International Society for Neurofeedback and Research, ISNR), Indianapolis
2009 - 2009: Cena České neuropsychofarmakologické společnosti za nejlepší přednášku v sekci Nový výzkum na 51. psychofarmakologické konferenci, Lázně Jeseník
2013 - 2013: Bolzanova cena v kategorii lékařské. Functional-imaging and electrophysiologcal correlates of obsessive compulsive disorder and their potential use in neurofeedback intervention (disertační práce)

Disertační práce

2006 - 2012: Funkčně-zobrazovací a elektrofyziologické koreláty obsedantně-kompulzivní poruchy a jejich potenciální využití v léčbě pomocí neurofeedbacku

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty