Mgr. Michaela Viktorinová, MSc.
doktorand, psycholog
pracoviště:  CV psychedelik
Léčebná péče: Ambulance
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 258
e-mail: michaela.viktorinova@nudz.cz


Zájmy

klinické studie (psychedelika), psychoterapie, MDMA-asistovaná psychoterapie, neurověda

https://orcid.org/0000-0002-6462-5793

ResearcherID: X-5427-2018

Scopus Author ID: 56699971800

Odborná příprava a praxe

2004 - 2009: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Mgr. Jednooborová psychologie
2006 - 2007: Universidad Autónoma de Madrid, Erasmus program
2009 - 2011: University College London (Anna Freud Centre) - Yale Child Study Center, MSc program v Psychodynamických vývojových neurovědách
2012 - dosud: Postgraduální doktorské studium biomedicíny, obor: Neurovědy, 3. Lékařská fakulta UK, Školitel: MUDr Martin Brunovský, PhD
2012 - dosud: Klinický psycholog a výzkumný pracovník, Psychiatrické centrum Praha / NUDZ
2017 - dosud: Atestace z klinické psychologie
2021 - dosud: Atestace z psychoterapie

Členství v profesních organizacích

2013 - dosud: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2014 - dosud: IPEG - International Pharmaco EEG Society
2015 - dosud: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2019 - dosud: Asociace klinických psychologů (AKP)

Získaná ocenění

2015 - 2015: 1. místo v postgraduální posterové sekci Studentské vědecké konference 3. LF UK 2015, název práce: Elektrofyziologické koreláty emočních neuronálních okruhů u pacientů s bipolárně afektivní poruchou v remisi a zdravých dobrovolníků

Specializace

2003 - 2003: Cambridge Certificate of Proficiency in English, CPE
2007 - 2008: Výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin, Remedium
2010 - 2011: Člen Developmental Electrophysiology Laboratory, Yale Child Study Center
2012 - 2013: Specializační kurz EEG a epileptologie, MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MBA, Nemocnice Na Bulovce
2012 - 2016: Absolventka sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii, typ SUR - komunitní výcvik ve Skálově institutu
2014 - 2015: Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD-2)
2015 - 2017: Certifikovaný kurz v Rorschachově metodě
2015 - dosud: Kandidátka ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2018 - 2018: Výcvik v MDMA-asistované psychoterapii pro léčbu PTSD vedený manželi Mithoeferovými (MAPS), Landgraaf, Holandsko
2018 - 2018: Compass Pathways - školení pro terapeuty pro studii COMP_001, Psilocybin v léčbě farmakorezistentní deprese, Lisabon, Portugalsko

Pedagogická činnost

2013 - dosud: Podíl na výuce Neurobehaviorálních věd I a Lékařské psychologie
2016 - dosud: Lektorská činnost: přednášky a wokshopy v oblasti integrace neurověd s psychoterapií pořádané Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)

Disertační práce

2012 - dosud: Evokované potenciály v humánních farmakologických modelech psychóz a jejich vztah k neuropsychologickým a funkčně-zobrazovacím nálezům

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty