Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  CV sexuálního zdraví a prevence
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: renata.androvicova@nudz.cz
curriculum vitae


Absolvovala jsem magisterské studium psychologie, se státnicí z klinické psychopatologie a držím doktorát v oboru neurovědy. V doktorské práci jsem se věnovala vztahu mezi endokanabinoidovým systémem v mozku, užíváním kanabis a lidskou sexualitou (https://cutt.ly/thesis_Androvicova). Mým nynějším hlavním odborným zájmem je experimentální sexuologie se speciálním zaměřením na forenzní populace (pachatelé znásilnění a sexuálního zneužití). Při práci využívám psychofyziologické metody jako např. zobrazování mozku pomocí fMRI a penilní plethysmografii a také psychologické metody jako například anamnestické interview či dotazníky. Zajímají mne rovněž možnosti využití virtuální reality, AI a telemedicíny v sexuologii.

Zájmy

experimentální sexuologie, forenzní sexuologie, vliv drog na sexualitu, mozek a sexuální chování, zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance, penilní pletysmografie, psychofyziologická měření, využití virtuální reality, AI a telemedicíny v sexuologii

Odborná příprava a praxe

2007 - 2012: obor: psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2008: Psychiatrické Centrum Praha, asistence při výzkumu obsedantně-kompulzivní poruchy
2009: Drop In - stáž v nízkoprahovém středisku pro terciární prevenci a léčbu drogové závislosti
2010: Vojenský rehabilitační ústav Slapy - stáž
2010: Psychiatrické Centrum Praha, stáž na oddělení afektivních poruch
2011: Krizové centrum RIAPS - stáž
2011: Psychiatrická nemocnice Bohnice, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, stáž na oddělení ochranné léčby sexuologické
2011 - 2016: Sexuologická ambulance Bohnice, asistence soudnímu znalci v oboru sexuologie PhDr. Aleši Kolářskému u penilní plethysmografie a posudkové činnosti
2020: PhD., Neurovědy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Členství v profesních organizacích

2013 - 2018: Česká neuropsychofarmakologická společnost
2014 - dosud: International Academy of Sex Research
2016 - dosud: European Society of Sex Medicine
2016 - dosud: Česká společnost pro sexuální medicínu

Magisterská diplomová práce

2012: Možnosti a limity diagnostického využití Rorschachova testu u patologických sexuálních agresorů

Získaná ocenění

2015: Cena ČNPS za nejlepší sdělení v kategorii klinický nový výzkum "Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie" (hlavní autor)
2018: Cena ČSETS za nejlepší sdělení za přednášku „Má mně ráda, nemá mně ráda“ (spoluautor)
2019: Cena České společnosti pro sexuální medicínu za nejlepší abstrakt k přednášce "K mechanismům sexuální agrese: mozková zobrazovací studie s paralelní falopletysmografií"
2020: Cena za nejlepší prezentaci a "conference highlight" na kongresu Evropské Společnosti pro Sexuální medicínu 2020 za prezentaci "Reaktivita frontálního mozku na sexuální stimuli v populaci sexuálních agresorů: fMRI studie"

Specializace

2012 - dosud: Experimentální sexuologie (metody: zobrazování mozku, penilní plethysmografie, anamnestická interview, dotazníky a populační šetření)

Disertační práce

2020: Role endocannabinoidového systému v regulaci sexuální odpovědi na vizuální stimul

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty