Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
vedoucí výzkumného programu, výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  CV VR v duševním zdraví a neurovědách
v instituci:  2012 - dosud
telefon: (+420) 283 088 478, (+420) 283 088 236  (V R)
e-mail: iveta.fajnerova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2000 - 2005: Magisterské studium-Psychologie, Specializace: klinická psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
2004 - 2007: Bakalářské studium - Biologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
2007 - 2011: Magisterské studium - Studijní program: fyziologie živočichů, neurobiologie, Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2007 - dosud: Laboratoř Virtuální Reality, Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický Ústav AV ČR, http://www.fgu.cas.cz/fgu/en/
2008 - 2016: Doktorské studium - Neurovědy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
2012 - 2014: výzkmuný pracovník, dlouhodobá stáž v klinické psychologii, Psychiatrické Centrum Praha, Česká republika, http://www.pcp.lf3.cuni.cz/
2014 - 2016: výzkumný pracovník, psycholog, Národní ústav duševního zdraví
2017 - dosud: vedoucí výzkumný pracovník, vedoucí pracovní skupiny Vírtuální realita v neurovědách, Národní ústav duševního zdraví

Získaná ocenění

2012 - 2012: Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum (55. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník 2013). Fajnerova I, Rodriguez M, Horáček J, Mikoláš P, Dvorská K, Konrádová L, Vlček K, Stuchlík A, Levčík D, Brom C. Vývoj virtuálních prostorových testů pro sledování kognitivního výkonu u schizofrenního onemocnění s ohledem na vliv užívaných psychofarmak
2013 - 2013: Cena NPF za nejlepší poster (II. konference Nuropsychiatrického fóra, Praha 2013). Konrádová L, Fajnerová I, Dvorská K, Levčík D, Mikoláš P, Viktorinová M, Čeplová Z, Kulišťák P, Rodriguez M: Visuospatial functions in schizophrenia.
2015 - 2015: Cena za nejlepší studentské sdělení (čestné úznání). (Mezinárodní konference virtuální rehabilitace ICVR Valencia, 2015).Iveta Fajnerova, Mabel Rodriguez, Kamil Vlcek, Ales Stuchlik, Cyril Brom, David Levcik, Filip Spaniel, Jiri Horacek: Spatial navigation in virtual reality – from animal models towards schizophrenia
2021 - 2021: Finalista soutěže Transfera Technology day 2020 (VR dům – Expoziční terapie virtuální reality pro obsedantně kompulzivní poruchu)

Pedagogická činnost

2008 - 2011: přednášející, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze: Psychologické aspekty bolesti – Modul Bolest
2013 - 2014: přednášející, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze: Psychologie v medicín: Psychologie v medicíně – Modul Psychiatrie a klinická psychologie
2014 - dosud: přednášející, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze: Pozornost, učení a paměť - Modul Neurobehaviorální vědy
2020 - dosud: školitel doktorského studia v oboru Neurovědy, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Disertační práce

2016: Prostorová paměť u lidí a její poruchy: Od animálních modelů ke schizofrenii

Publikace

Nejdůležitější publikace

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., LEVČÍK, D., KONRÁDOVÁ, L., MIKOLÁŠ, P., BROM, C., STUCHLÍK, A., VLČEK, K., HORÁČEK, J. A virtual reality task based on animal research - spatial learning and memory in patients after the first episode of schizophrenia. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2014, 8(Article Number: 157), 1-15. ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2014.00157. IF 3.270.

NEKOVÁŘOVÁ, T., FAJNEROVÁ, I., HORÁČEK, J., ŠPANIEL, F. Bridging disparate symptoms of schizophrenia: a triple network dysfunction theory. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2014, 8(171), 1-10. ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2014.00171. IF 3.270.

HEJTMÁNEK, L., ORAVCOVÁ, I., MOTÝL, J., HORÁČEK, J., FAJNEROVÁ, I. Spatial knowledge impairment after GPS guided navigation: Eye-tracking study in a virtual town. International Journal of Human-Computer Studies. 2018, 116(August), 15-24. ISSN 1071-5819. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2018.04.006. IF 2.006.

PLECHATÁ, A.SAHULA, V.FAYETTE, D.FAJNEROVÁ, I. Age-Related Differences With Immersive and Non-immersive Virtual Reality in Memory Assessment. Frontiers in Psychology. 2019, 10(June), "Article Number: 1330". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01330. IF 2.067.

FAJNEROVÁ, I. Virtuální realita jako nástroj pro testování a remediaci kognitivních funkcí. In: Kulišťák, P., ed. Klinická neuropsychologie v praxi. Praha: Karolinum, 2017, s. 761-775. ISBN: 978-80-246-3068-7.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty