PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník, psycholog
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  1996 - dosud
telefon: (+420) 283 088 219
e-mail: mabel.rodriguez@nudz.cz


Seznam literatury

A01. Odborný vědecký článek v časopisech s IF

PAŠTRNÁK, M., ŠULCOVÁ, K., DORAZILOVÁ, A., RODRIGUEZ MANCHOLA, MV. Alternative forms parallel to the Czech versions of Rey Auditory Verbal Learning Test, Complex Figure Test and Verbal Fluency. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(1), 73-80. ISSN 1210-7859. IF 0.508.

ZAYTSEVA, Y., FAJNEROVÁ, I., DVOŘÁČEK, B., BOURAMA, E., STAMOU, I., ŠULCOVÁ, K., MOTÝL, J., HORÁČEK, J., RODRIGUEZ MANCHOLA, MV., ŠPANIEL, F. Theoretical Modeling of Cognitive Dysfunction in Schizophrenia by Means of Errors and Corresponding Brain Networks. Frontiers in Psychology. 2018, 9(July), "Article Number: 1027". ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01027. IF 2.089.

PAŠTRNÁK, M., DORAZILOVÁ, A., RODRIGUEZ, M. Vizuální percepce a její narušení u schizofrenního onemocnění - přehledová studie. Československá psychologie. 2017, 61(6), 593-604. ISSN 0009-062X. IF 0.193.

RODRIGUEZ, M., ŠPANIEL, F., KONRÁDOVÁ, L., SEDLÁKOVÁ, K., DVORSKÁ, K., PRAJSOVÁ, J., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., LEVČÍK, D., VLČEK, K., FAJNEROVÁ, I. Comparison of visuospatial and verbal abilities in first psychotic episode of schizophrenia spectrum disorder: impact on global functioning and quality of life. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2015, 9(18 December), "Article Number 322". ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2015.00322. IF 3.392.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., BRAVERMANOVÁ, A., MELICHER, T., ČEPLOVÁ, Z., ČERMÁK, J., PEČEŇÁK, J. Social and functional capacity of schizophrenia patients: A cross-sectional study. International Journal of Social Psychiatry. 2014, 60(4), 352-358. ISSN 0020-7640. DOI: 10.1177/0020764013489673. IF 1.098.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., LEVČÍK, D., KONRÁDOVÁ, L., MIKOLÁŠ, P., BROM, C., STUCHLÍK, A., VLČEK, K., HORÁČEK, J. A virtual reality task based on animal research - spatial learning and memory in patients after the first episode of schizophrenia. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2014, 8(Article Number: 157), 1-15. ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2014.00157. IF 3.270.

HOLUB, D., FLEGR, J., DRAGOMIRECKÁ, E., RODRIGUEZ, M., PREISS, M., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., HORÁČEK, J., KODYM, P., LIBIGER, J., HÖSCHL, C., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L. Differences in onset of disease and severity of psychopathology between toxoplasmosis-related and toxoplasmosis-unrelated schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013, 127(3), 227-238. ISSN 0001-690X. DOI: 10.1111/acps.12031. IF 5.545.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., SLAVÍČKOVÁ, A., HANKA, J. The application of vagus nerve stimulation and deep brain stimulation in depression. Neuropsychobiology. 2011, 64(3), 170-181. ISSN 0302-282X. DOI: 10.1159/000325225. IF 2.675.

NOVÁK, T., HORÁČEK, J., MOHR, P., KOPEČEK, M., RODRIGUEZ, M., ŠPANIEL, F., DOCKERY, CA., HÖSCHL, C. The double-blind sham-controlled study of high-frequency rTMS (20Hz) for negative symptoms in schizophrenia: Negative results. Neuroendocrinology Letters. 2006, 27(1-2), 209-213. ISSN 0172-780X. IF 0.924.

PREISS, M., ŘÍHA, M., LAING, H., RODRIGUEZ, M., KLOSE, J. Kognitivní odhad jako exekutivní funkce Vývoj dvou alternativních forem testu kognitivního odhadu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2003, 66(4), 274-282. ISSN 1210-7859. IF 0.047.

A02. Odborný vědecký článek v zahraničním časopise bez IF

RODRIGUEZ, M., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., KUNISS, R., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., FAJNEROVÁ, I. Case report: Is verbal cognitive performance in bilingual neuropsychiatric patients test-language dependent?. Psych Journal. 2015, 4(4), 208-217. ISSN 2046-0260. DOI: 10.1002/pchj.118.

RODRIGUEZ, M., PREISS, M., MOHR, P. Computer-assisted rehabilitation of cognitive functions in schizophrenia. European Psychiatry. 2002, 17(Suppl. 1), 89-90. ISSN 0924-9338.

A03. Odborný článek v českém a slovenském časopise bez IF

DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK, P., MOHR, P., RODRIGUEZ, M. Bazální symptomy a prodromální fáze schizofrenie. Psychiatrie. 2018, 22(2), 68-74. ISSN 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., FAJNEROVÁ, I., SEDLÁKOVÁ, K., DORAZILOVÁ, A., VORÁČKOVÁ, V., PAŠTRNÁK, M., JONÁŠ, J., PRAJSOVÁ, J., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., ŠPANIEL, F. Cluster analysis and correlations between cognitive domains: cognitive performance in a Czech sample of first episodes schizophrenia spectrum disorders - Preliminary results. Psychiatrie. 2017, 21(1), 4-11. ISSN 1211-7579.

VORÁČKOVÁ, V., ŠPANIEL, F., MOHR, P., RODRIGUEZ, M. EEG biofeedback in patients with schizophrenia: another possibility to influence cognitive deficit?. Cognitive Remediation Journal. 2016, 5(1), 3-15. ISSN 1805-7225.

MOHR, P., BRAVERMANOVÁ, A., MELICHER, T., RODRIGUEZ, M., ČEPLOVÁ, Z., KOPŘIVA, J. Funkční schopnosti a spokojenost s léčbou pacientů se schizofrenií v České republice: průřezová studie. Česká a slovenská psychiatrie. 2012, 108(6), 279-285. ISSN 1212-0383.

HOLUB, D., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., DRAGOMIRECKÁ, E., RODRIGUEZ, M., PREISS, M., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., LIBIGER, J., FLEGR, J. Možná protektivní funkce Rh faktoru u schizofrenie. Psychiatrie. 2011, 15(Suppl. 2), 38-43. ISSN 1211-7579.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., BROM, C., ČEPLOVÁ, Z., BUREŠ, J., VLČEK, K. Prostorová kognice a schizofrenie. Psychiatrie. 2011, 15(Suppl. 2), 15-22. ISSN 1211-7579.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., SLAVÍČKOVÁ, A., HANKA, J. Stimulační metody v terapii deprese: využití vagové stimulace (VNS) a hluboké mozkové stimulace (DBS). Psychiatrie. 2011, 15(3), 130-139. ISSN 1211-7579.

PREISS, M., ČERMÁKOVÁ, R., RODRIGUEZ, M. Rehabilitace kognitivních funkcí on-line:možnosti programu Cognifit. Psychiatrie. 2010, 14(Supp. 2), 77-80. ISSN 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., MOHR, P., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, R., NOVÁK, T., PREISS, M. Krátkodobá efektivita kognitivní remediace kognitivního deficitu u schizofrenie. Psychiatrie. 2010, 14(Suppl. 2), 81-83. ISSN 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., KAWACIUKOVÁ, R., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., MOHR, P., DRAGOMIRECKÁ, E., NOVÁK, T., PREISS, M., ŠEDIVÁ, J. Sledování efektu kognitivní remediace. Psychiatrie. 2009, 13(Suppl. 2), 23-24. ISSN 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., KAWACIUKOVÁ, R., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., MOHR, P., DRAGOMIRECKÁ, E., NOVÁK, T., PREISS, M., ŠEDIVÁ, J. Sledování efektu kognitivní rehabilitace. Psychiatrie. 2009, 13(Suppl. 2), 23-24. ISSN 1211-7579.

PREISS, M., KRÁMSKÁ, L., KUKOLOVÁ, M., KOPEČEK, M., RODRIGUEZ, M., DRAGOMIRECKÁ, E., MOHR, P. Kognitivní deficit u schizofrenie: návaznost na mezinárodní studie schizofrenie IPSS a DOSMeD. Psychiatrie. 2008, 12(4), 201-206. ISSN 1211-7579.

HOLUB, D., MOTLOVÁ, L., DRAGOMIRECKÁ, E., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., RODRIGUEZ, M., PREISS, M., UNGRMANOVÁ, M., PANOCHOVÁ, A., FLEGR, J. Vigilance/sustained attention abnormalities in subjects with latent toxoplasmosis. Psychiatrie. 2008, 12(Suppl. 3), 21-25. ISSN 1211-7579.

MOHR, P., CSÉMY, L., RODRIGUEZ, M., ČERMÁK, J., KAWACIUKOVÁ, R., SEIFERTOVÁ, D. Prevalence psychotických symptomů v české velkoměstské populaci. Psychiatrie. 2007, 11(Suppl. 3), 22-25. ISSN 1211-7579.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., HORÁČEK, J., HENDRYCHOVÁ, Y., ZÁLESKÝ, R., KAWACIUKOVÁ, R., PREISS, M., SEIFERTOVÁ, D. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie. Psychiatrie. 2006, 10(1), 7-15. ISSN 1211-7579.

HOLUB, D., MOTLOVÁ, L., RODRIGUEZ, M., PREISS, M., ČERMÁK, J., LIBIGER, J. Toxoplasma gondii u schizofrenie. Psychiatrie. 2006, 10(2), 81-87. ISSN 1211-7579.

HOLUB, D., MOTLOVÁ, L., RODRIGUEZ, M., DRAGOMIRECKÁ, E., PREISS, M., ČERMÁK, J., UNGRMANOVÁ, M., NECHUTNÁ, R., KAŇKOVÁ, Š. Postnatal latent toxoplasmosis in schizophrenia: cognitive and psychopathological correlates. Psychiatrie. 2006, 10(Suppl. 3), 66-70. ISSN 1211-7579.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., SEIFERTOVÁ, D. Prevence vzniku psychotického onemocnění: Identifikace ohrožených jedinců a možnosti včasné terapeutické intervence. Psychiatrie. 2005, 9(3), 105-108. ISSN 1211-7579.

MOHR, P., PREISS, M., MOTLOVÁ, L., RODRIGUEZ, M., ŠPANIEL, F. Oddělení aplikovaného výzkumu Centra neuropsychiatrických studií 2000-2004. Psychiatrie. 2004, 8(Suppl. 3), 81-84. ISSN 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., MOHR, P. Paměť a schizofrenie. Psychiatrie pro praxi. 2004, 5(3), 118-122. ISSN 1213-0508.

HORÁČEK, J., BRUNOVSKÝ, M., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., MOHR, P., RODRIGUEZ, M., SEIFERTOVÁ, D., NOVÁK, T., BĚLOHLÁVEK, O. Chronické akustické verbální halucinace při temporální epilepsii. Kazuistická studie EEG, qEEG a 18FDG PET. Psychiatrie. 2004, 8(3), 225-230. ISSN 1211-7579.

PREISS, M., MOHR, P., KOPEČEK, M., MELANOVÁ, V., JANEČKA, V., RODRIGUEZ, M., HÁJEK, T. Trauma a stres osm měsíců po povodních v roce 2002. Psychiatrie. 2004, 8(3), 180-186. ISSN 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., MOHR, P., PREISS, M., KRULIŠOVÁ, O., KAWACIUKOVÁ, R. První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie. Psychiatrie. 2004, 8(Suppl. 3), 71-75. ISSN 1211-7579.

PREISS, M., STRÁNECKÁ, J., RODRIGUEZ, M., KOŘÍNEK, D. Číselný čtverec jako neuropsychologická zkouška pozornosti u dospělých osob. Psychiatrie. 2003, 7(3), 173-177. ISSN 1211-7579.

PREISS, M., RODRIGUEZ, M., HOUBOVÁ, P. Vliv akutního stavu na diagnostiku poruchy osobnosti. Psychiatrie. 2003, 7(1), 18-21. ISSN 1211-7579.

HORÁČEK, J., KOPEČEK, M., BERÁNEK, M., ŠPANIEL, F., ŠKRDLANTOVÁ, L., MOHR, P., PREISS, M., RODRIGUEZ, M. The functional association between COMT gene polymorphism and visual attention in schizophrenic psychosis. Psychiatrie. 2003, 7(Suppl. 3), 14-17. ISSN 1211-7579.

PREISS, M., VRANÁ, K., KUČEROVÁ, H., KOŘÍNEK, D., RODRIGUEZ, M., KOPEČEK, M., MOHR, P. Tvorba rodokmenu - pokus o neuropsychologickou zkoušku. Pilotní studie. Psychiatrie. 2003, 7(4), 272-276. ISSN 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., MOHR, P., PREISS, M. Program počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie. Psychiatrie. 2002, 6(Suppl. 4), 42-45. ISSN 1211-7579.

A04. Ostatní typy článků v odborných časopisech

JONÁŠ, J., RODRIGUEZ, M., VORÁČKOVÁ, V. Když se dva jazyky bijí v jednom mozku. Vesmír. 2016, 95(listopad), 644. ISSN 0042-4544.

A05. Články v novinách a časopisech pro laickou veřejnost

DORAZILOVÁ, A., VORÁČKOVÁ, V., RODRIGUEZ MANCHOLA, MV. Blížící se psychóza?: jak rozeznat první signály. Zdravotnictví a medicína. 2017, 2017(1), 1-6. ISSN 2336-2987.

B01. Vědecká monografie

PREISS, M., BARTOŠ, A., ČERMÁKOVÁ, R., NONDEK, M., BENEŠOVÁ, M., RODRIGUEZ, M., RAISOVÁ, M., LAING, H., MAČUDOVÁ, G., BEZDÍČEK, O., NIKOLAI, T. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: Klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. 3. přeprac. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. 158 s. ISBN: 978-80-87142-19-6.

PREISS, M., RODRIGUEZ, M., KAWACIUKOVÁ, R., LAING, H. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. Klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. 2 Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2007. 84 s. ISBN: 80-85121-59-X.

PREISS, M., LAING, H., RODRIGUEZ, M. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. Praha Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2002. 56 s. ISBN: 80-85121-21-2.

PRAŠKO, J., BORZOVÁ, K., PAŠKOVÁ, B., RODRIGUEZ, M. Agorafobie. Svépomocná příručka. 1 Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1998. 112 s. ISBN: 80-85121-43-3.

C01. Kapitola ve vědecké monografii

RODRIGUEZ, M. Schizofrenie. In: Kulišťák, P., ed. Klinická neuropsychologie v praxi. Praha: Karolinum, 2017, s. 515-533. ISBN: 978-80-246-3068-7.

RODRIGUEZ, M. Kognitivní remediace u schizofrenie. In: Kulišťák, P., ed. Klinická neuropsychologie v praxi. Praha: Karolinum, 2017, s. 627-651. ISBN: 978-80-246-3068-7.

FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., BROM, C., RODRIGUEZ, M., DVORSKÁ, K., LEVČÍK, D., KONRÁDOVÁ, L., MIKOLÁŠ, P., UNGRMANOVÁ, M., BÍDA, M., BLAHNA, K., ŠPANIEL, F., STUCHLÍK, A., HORÁČEK, J. Virtual spatial navigation tests based on animal research: spatial cognition deficit in first episodes of schizophrenia. In: Sharkey, PM., Merrick, J., ed. Recent Advances on Using Virtual Reality Technologies for Rehabilitation. New York: Nova Science Publishers, 2016, s. 111-122. ISBN: 978-1-63484-027-9.

RODRIGUEZ, M., BENEŠOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, R. Non-psychopharmacological cognitive interventions for neuropsychiatric disorders. In: Kučerová, H., Preiss, M., ed. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 153-187. ISBN: 978-1-60741-957-0.

ČERMÁKOVÁ, R., RODRIGUEZ, M. Neuropsychologický screening po prodělané psychotické epizodě. In: Případové studie z klinické neuropsychologie. Praha: Karolinum, 2011, s. 11-22. ISBN: 978-80-246-1928-6.

PREISS, M., RODRIGUEZ, M., KAWACIUKOVÁ, R. Indikace psychologického vyšetření. In: Postupy v léčbě psychických poruch. Praha: Academia Medica Pragensis - Amepra, 2008, s. 8-10. ISBN: 80-86694-07-0.

MOŽNÝ, P., ŠPANIEL, F., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., PRAŠKO, J. KBT schizofrenie. In: Praško, J., Možný, P., Šlepecký, M., ed. Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Praha: Triton, 2007, s. 764-801. ISBN: 978-80-7254-865-1.

RODRIGUEZ, M. Úvod do problematiky neuropsychologické rehabilitace. In: Preiss, M., Kučerová, H., ed. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 333-348. ISBN: 80-247-1460-4.

C04. Stať ve sborníku

FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., BROM, C., DVORSKÁ, K., LEVČÍK, D., KONRÁDOVÁ, L., MIKOLÁŠ, P., UNGRMANOVÁ, M., BÍDA, M., BLAHNA, K., ŠPANIEL, F., STUCHLÍK, A., HORÁČEK, J., RODRIGUEZ, M. Virtual spatial navigation tests based on animal research - spatial cognition deficit in first episodes of schizophrenia. In: Sharkey, P., Pareto, L., Broeren, J. ed. Proceedings of the 10th International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT 2014). Reading: The University of Reading, 2014, s. 305-308. ISBN: 978-0-7049-1546-6.

G01. Organizace či pořádání odborné akce

Preiss, M., Steinová, D., Rodriguez, M., Lukavský, J., Štěpánková, H., Tošnerová, T., Vaško, J. 151. klinicko-psychologický den: Trénování paměti..Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Lékařský dům, Sokolská 21, Praha 2. 12.10.2009 - 12.10.2009.

G02. Abstrakt v časopise

RODRIGUEZ, M., VORÁČKOVÁ, V., KNYTL, P., ŠUSTOVÁ, P., DORAZILOVÁ, A., CVRČKOVÁ, A., MOHR, P. Cognitive profile of healthy siblings of patients with first-episode psychosis as a candidate endophenotype. Nice, France, 03.03.2018 - 06.03.2018. European Psychiatry. 2018, 48S(2018), "S129". ISSN: 0924-9338.

DORAZILOVÁ, A., FAJNEROVÁ, I., SEDLÁKOVÁ, K., ČEPLOVÁ, Z., VORÁČKOVÁ, V., PAŠTRNÁK, M., JONÁŠ, J., PRAJSOVÁ, J., ŠPANIEL, F., RODRIGUEZ, M. Charakteristiky kognitivního deficitu u schizofrenie a jeho vztah k běžnému fungování a kvalitě života nemocných. Lázně Jeseník, 04.01.2017 - 08.01.2017. Psychiatrie. 2017, 21(Suppl. 1), 37. ISSN: 1211-7579.

VORÁČKOVÁ, V., MOHR, P., KNYTL, P., FAJNEROVÁ, I., DORAZILOVÁ, A., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., ŠKOCH, A., RODRIGUEZ, M. Memory and medial temporal lobe schizophrenia and their siblings. . European Psychiatry. 2017, 41(Suppl.), "S289". ISSN: 0924-9338.

VORÁČKOVÁ, V., KNYTL, P., MOHR, P., RODRIGUEZ, M. Kognitivní deficit u psychotických poruch: Pacienti a jejich sourozenci. Lázně Jeseník, 04.01.2017 - 08.01.2017. Psychiatrie. 2017, 21(Suppl. 1), 45. ISSN: 1211-7579.

RODRIGUEZ MANCHOLA, MV., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., HLINKA, J., FAJNEROVÁ, I., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., SEDLÁKOVÁ, K., JONÁŠ, J., PRAJSOVÁ, J., ŠPANIEL, F. In-between cognitive domains correlations in first episode schizophrenia spectrum disorders. San Diego, 24.03.2017 - 28.03.2017. Schizophrenia Bulletin. 2017, 43(Supplement 1), S125-S125. ISSN: 0586-7614.

RODRIGUEZ, M., FAJNEROVÁ, I., KONDRÁTOVÁ, L., SEDLÁKOVÁ, K., DVORSKÁ, K., PRAJSOVÁ, J., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., LEVČÍK, D., VLČEK, K., ŠPANIEL, F. Srovnání vizuo-prostorových a verbálních funkcí u prvních psychotických epizod onemocnění schizofrenního spektra: dopad na globální fungování a kvalitu života. Jeseník, 06.01.2016 - 10.01.2016. Psychiatrie. 2016, 20(Suppl. 1), 47-48. ISSN: 1211-7579.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., ŠPANIEL, F., VLČEK, K., STUCHLÍK, A. Kognitivní deficit u prvních epizod schizofrenie: srovnání testů vytvořených na podkladě animálního výzkumu a standardních neuropsychologických metod. Jeseník, 05.01.2015 - 11.01.2015. Psychiatrie. 2015, 19(Suppl. 1), 18-19. ISSN: 1211-7579.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., MIKOLÁŠ, P., DVORSKÁ, K., LEVČÍK, D., BROM, C., VLČEK, K., HORÁČEK, J., STUCHLÍK, A. Vývoj počítačových testů pro vyšetření kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií na základě animálních studií. Jeseník, 08.01.2014 - 12.01.2014. Psychiatrie. 2014, 18(Suppl. 1), 34. ISSN: 1211-7579.

ČEPLOVÁ, Z., RODRIGUEZ, M., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., DRAGOMIRECKÁ, E., UNGRMANOVÁ, M., MOHR, P. A comparison between two different cognitive interventions and their influence on learning abilities in schizophrenia patients. Jeseník, 08.01.2014 - 12.01.2014. Psychiatrie. 2014, 18(Suppl. 1), 63-64. ISSN: 1211-7579.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., MIKOLÁŠ, P., DVORSKÁ, K., KONRÁDOVÁ, L., VLČEK, K., STUCHLÍK, A., LEVČÍK, D., BROM, C. Vývoj virtuálních prostorových testů pro sledování kognitivního výkonu u shcizofrenního onemocnění s ohledem na vliv užívaných psychofarmak. Jeseník, 04.01.2013 - 08.01.2013. Psychiatrie. 2013, 17(Suppl. 1), 37. ISSN: 1211-7579.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., BRAVERMANOVÁ - SLAVÍČKOVÁ, A., MELICHER, T., ČEPLOVÁ, Z., PEČEŇÁK, J. Functional capacity and subjective satisfaction with medication in schizophrenia patients. Nice, Francie, 06.04.2013 - 09.04.2013. European Psychiatry. 2013, 28(Suppl. 1), 2696. ISSN: 0924-9338.

HOLUB, D., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., DRAGOMIRECKÁ, E., RODRIGUEZ, M., PREISS, M., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., HORÁČEK, J., LIBIGER, J., FLEGR, J. Clinical differences between toxoplasma gondii seropositive and seronegative schizophrenia patients in Czech and international studies. Vienna, Austria, 12.03.2011 - 15.03.2011. European Psychiatry. 2011, 26(Suppl. 1), S32-04. ISSN: 0924-9338.

MOHR, P., PEČEŇÁK, J., RODRIGUEZ, M., SLAVÍČKOVÁ, A., HANKA, J. Assessmant of functional capacity of schizophrenia patients in the Czech and Slovak Republics: a cross-sectional study. Paris, 03.09.2011 - 07.09.2011. European Neuropsychopharmacology. 2011, 21(Suppl. 3), S470. ISSN: 0924-977X.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., HORÁČEK, J., HENDRYCHOVÁ, Y., ZÁLESKÝ, R., KAWACIUKOVÁ, R., PREISS, M., SEIFERTOVÁ, D. Repetitive trascranial magnetic stimulation and rehabilitation of cognitive functions in schizophrenia. Madrid, Spain, 17.03.2007 - 21.03.2007. European Psychiatry. 2010, 22(2007), "S127". ISSN: 0924-9338.

RODRIGUEZ, M., SLAVÍČKOVÁ, A., KAWACIUKOVÁ, R., NOVÁK, T., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., MOHR, P., ŠEDIVÁ, J., PREISS, M. Kognitivní remediace: Lze ovlivnit kognitivní deficit počítačovým tréninkem? Měření efektivity pomocí neuroposychologických a fyziologických metod. Lázně Jeseník, 06.01.2010 - 10.01.2010. Psychiatrie. 2010, 14(Suppl. 1), 15. ISSN: 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., KAWACIUKOVÁ, R., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., MOHR, P., DRAGOMIRECKÁ, E., NOVÁK, T., PREISS, M., ŠEDIVÁ, J. Effects of cognitive remediation in schizophrenia patients. 22nd ECNP Congress, Istanbul, Turkey, 12.09.2009 - 16.09.2009. European Neuropsychopharmacology. 2009, 19(Supp. 3), S484-S485. ISSN: 0924-977X.

RODRIGUEZ, M., KAWACIUKOVÁ, R., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., MOHR, P., DRAGOMIRECKÁ, E., NOVÁK, T., PREISS, M., ŠEDIVÁ, J., UNGRMANOVÁ, M. Možnost ovlivnění deficitu kognitivních funkcí u schizofrenie - porovnání cíleného vs komplexního přistupu. Lázně Jeseník, 07.01.2009 - 11.01.2009. Psychiatrie. 2009, 13(Suppl. 1), 33. ISSN: 1211-7579.

MOHR, P., CSÉMY, L., RODRIGUEZ, M., ČERMÁK, J., KAWACIUKOVÁ, R., SEIFERTOVÁ, D. Prevalence of psychotic symptoms in the general population of the Czech Republic. Nice, 05.04.2008 - 09.04.2008. European Psychiatry. 2008, 23(Suppl. 2), S132-S133. ISSN: 0924-9338.

MOHR, P., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., RODRIGUEZ, M. A systematic review of controlled clinical trials in bipolar disorder. neuvedeno, . European Neuropsychopharmacology. 2008, 18(Suppl. 4), S370-S371. ISSN: 0924-977X.

MOHR, P., CSÉMY, L., RODRIGUEZ, M., ČERMÁK, J., KAWACIUKOVÁ, R., SEIFERTOVÁ, D. Prevalence of psychotic symptoms among the Czech general population. Venice, 21.06.2008 - 25.06.2008. Schizophrenia Research. 2008, (Suppl. 2), 231. ISSN: 0920-9964.

MOHR, P., CSÉMY, L., RODRIGUEZ, M., ČERMÁK, J., KAWACIUKOVÁ, R., SEIFERTOVÁ, D. Occurence of psychotic symptoms among the Czech general population. Prague, 20.09.2008 - 25.09.2008. Česká a slovenská psychiatrie. 2008, 104(Suppl. 2), 682. ISSN: 1212-0383.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., HORÁČEK, J., HENDRYCHOVÁ, Y., ZÁLESKÝ, R., KAWACIUKOVÁ, R., PREISS, M., SEIFERTOVÁ, D. Repetitive transcranial magnetic stimulation and rehabilitation of cognitive functions in schizophrenia. Madrid, 17.03.2007 - 21.03.2007. European Psychiatry. 2007, 22(Suppl. 1), S127. ISSN: 0924-9338.

HOLUB, D., MOTLOVÁ, L., RODRIGUEZ, M., DRAGOMIRECKÁ, E., PREISS, M., ČERMÁK, J., UNGRMANOVÁ, M., NECHUTNÁ, R., FLEGR, J., KAŇKOVÁ, Š. Existuje vztah mezi postnatální latentní toxoplazmózou a schizofrenním onemocněním? Předběžná analýza psychopatologických a neurokognitivních výsledků u stabilizovaných schizofrenních absolventů šestitýdenního stacionárního programu Psychiatrického c. Luhačovice, 06.05.2007 - 09.05.2007. Psychiatrie. 2007, 11(Suppl. 2), 32-33. ISSN: 1211-7579.

RODRIGUEZ, M., KAWACIUKOVÁ, R., PREISS, M., MOHR, P. Rehabilitace kognitivních funkcí. Lázně Jeseník, 10.01.2007 - 14.01.2007. Psychiatrie. 2007, 11(Suppl. 1), 14. ISSN: 1211-7579.

MOTLOVÁ, L., DRAGOMIRECKÁ, E., ČERMÁK, J., RODRIGUEZ, M., HOLUB, D. Long-term outcomes of schizophrenia: Does psychosocial treatment make a difference?. Madrid, 17.03.2007 - 21.03.2007. European Psychiatry. 2007, 22(Suppl. 1), S55. ISSN: 0924-9338.

HOLUB, D., MOTLOVÁ, L., RODRIGUEZ, M., DRAGOMIRECKÁ, E., PREISS, M., ČERMÁK, J., UNGRMANOVÁ, M., NECHUTNÁ, R., FLEGR, J., KAŇKOVÁ, Š. Existuje vztah mezi postnatálním latentní toxoplasmózou a schizofrenním onemocněním? Předběžná analýza psychopatologických a neurokognitivních výsledků u stabilizovaných schizofrenních absolventů šestitýdenního stacionárního programu Psychiatrického. Luhačovice, 06.06.2007 - 09.06.2007. Psychiatrie. 2007, 11(Suppl. 2), 32-33. ISSN: 1211-7579.

PREISS, M., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J. Prelimary standardization of the Cognitive Estimation Test. Berlin, 16.07.2003 - 20.07.2003. Journal of the International Neuropsychological Society. 2003, 9(4), 519. ISSN: 1355-6177.

PREISS, M., MOHR, P., RODRIGUEZ, M. Rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie za použití počítačů. Lázně Jeseník, 05.01.2002 - 09.01.2002. Psychiatrie. 2002, 6(Suppl. 1), 36. ISSN: 1211-7579.

G03. Abstrakt ve sborníku

RODRIGUEZ, M. El papel del abuso de drogas en la memoria e inhibición en primeros brotes psicóticos esquizofreniformes. Bogotá, Colombia, 15.03.2018 - 17.03.2018. Psicopatología Dual. 2018, 55-56.

FAJNEROVÁ, I., SEDLÁKOVÁ, K., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., HEJTMÁNEK, L., PLECHATÁ, A., RODRIGUEZ MANCHOLA, MV., VLČEK, K. Remediation of cognitive deficit in neuropsychiatric disorders using virtual carousel task and episodic memory task. Los Angeles, California, USA, 20.08.2016 - 22.08.2016. Proc. 11th Intl Conf. on Disability, Virtual Reality and Assoc. Technologies. 2016, 299-302.

SEDLÁKOVÁ, K., FAJNEROVÁ, I., DVORSKÁ, K., VERÉBOVÁ, K., MIKOLÁŠ, P., ČEPLOVÁ, Z., STUCHLÍK, A., VLČEK, K., ŠPANIEL, F., HORÁČEK, J., RODRIGUEZ, M. Kognitivní deficit u schizofrenie - prospektivní studie. Praha, 22.04.2015 - 24.04.2015. V. Konference Neuropsychiatrického fóra. 2015, 17.

VLČEK, K., FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., BROM, C., LEVČÍK, D., ŠPANIEL, F. Přepínání prostorových kognitivních map u zdravých lidí a u schizofreniků. České Budějovice, 04.11.2015 - 07.11.2015. Česká a Slovenská etologická společnost a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a BC AV ČR, 42. etologická konference České Budějovice 4.-7.11.2015. 2015, 44.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., ŠPANIEL, F., MIKOLÁŠ, P., STUCHLÍK, A., LEVČÍK, D., BROM, C., VLČEK, K. Virtuální realita jako nástroj pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie. Špindlerův Mlýn, 12.06.2014 - 15.06.2014. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech, Sborník příspěvků X.sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 159-161.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., ŠPANIEL, F., MIKOLÁŠ, P., STUCHLÍK, A., LEVČÍK, D., BROM, C., VLČEK, K. Virtuální realita jako nástroj pro vyšetření kognitivních funkcí u schizofrenie. Špindlerův Mlýn, 12.06.2014 - 15.06.2014. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech, Sborník příspěvků X.sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 159-161.

FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., KONRÁDOVÁ, L., LEVČÍK, D., DVORSKÁ, K., MIKOLÁŠ, P., BROM, C., STUCHLÍK, A. Development of virtual methods for cognitive diagnostics in schizophrenia. Praha, 19.04.2013 - 20.04.2013. NPF, III. Konference neuropsychiatrického fóra, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. 2013, Nečíslováno.

FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., RODRIGUEZ, M., BROM, M., LEVČÍK, D., MIKOLÁŠ, P., KONRÁDOVÁ, L., HORÁČEK, J., STUCHLÍK, A., BUJEŠ, J. Virtual tests developed for healthy controls and schizophrenia patients based on animal research. Prague, 11.09.2013 - 14.09.2013. FENS Featured Regional Meeting. 2013, 408.

KONRÁDOVÁ, L., FAJNEROVÁ, I., DVORSKÁ, K., LEVČÍK, D., MIKOLÁŠ, P., VIKTORINOVÁ, M., ČEPLOVÁ, Z., KULIŠŤÁK, P., RODRIGUEZ, M. Visuospatial functions in schizophrenia. Praha, Česká republika, 18.04.2013 - 18.04.2013. III. Konference neuropsychiatrického fóra. 2013, 1.

RODRIGUEZ, M., FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., BROM, C., KONRÁDOVÁ, L., DVORSKÁ, K., MIKOLÁŠ, P., LEVČÍK, D., HORÁČEK, J., STUCHLÍK, A. Spatial cognition in schizophrenia patients measured in virtual reality tests based on animal research. Berlin, 26.09.2013 - 28.09.2013. 4th European Conference on Schizophrenia Research: Together for better treatment and care. 2013, 1.

FAJNEROVÁ, I., STUCHLÍK, A., VLČEK, K., LEVČÍK, D., RODRIGUEZ, M., HORÁČEK, J., KONRÁDOVÁ, L., BROM, C. Vývoj virtuálních testů pro diagnostiku kognitivního deficitu u psychotických pacientů. Praha, 05.02.2013 - 07.02.2013. 89. Fyziologické dny, sborník abstraktů. 2013, 90.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., KONRÁDOVÁ, L., MIKOLÁŠ, P., DVORSKÁ, K., UNGRMANOVÁ, M., HORÁČEK, J., VLČEK, K., LEVČÍK, D., STUCHLÍK, A. Spatial memory in a virtual arena: Human virtual analogue of the Morris water maze. Philadelphia, 26.08.2013 - 29.08.2013. International Conference of Virtual rehabilitation, Philadelphia. 2013, 186 - 187.

RODRIGUEZ, M., FAJNEROVÁ, I., ČERMÁKOVÁ, R., ČEPLOVÁ, Z., UNGRMANOVÁ, M., ŠEDIVÁ, J., MOHR, P. Vývoj online tréninku pro remediaci deficitu kognitivních funkcí u neuropsychiatrických pacientů. Chrudim, Hotel Bohemia, 15.11.2012 - 17.11.2012. XXXII. Konference sociální psychiatrie program. 2012, 28.

FAJNEROVÁ, I., RODRIGUEZ, M., VLČEK, K., BROM, C., ČEPLOVÁ, Z., KONRÁDOVÁ, L. Development of virtual methods for diagnostic and therapy of cognitive functions. Brno, 30.11.2012 - 01.12.2012. 10th International Conference, Cyberspace 12. 2012, 1.

RODRIGUEZ, M., FAJNEROVÁ, I., HORÁČEK, J., MIKOLÁŠ, P., DVORSKÁ, K., KONRÁDOVÁ, L., VLČEK, K., STUCHLÍK, A., LEVČÍK, D., BROM, C. Sledování kognitivního výkonu u pacientů se schizofrenním onemocněním - Vývoj virtuálních prostorových testů. Chrudim, Hotel Bohemia, 15.11.2012 - 17.11.2012. XXXII. Konference sociální psychiatrie program. 2012, 28-29.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., HANKA, J., ČERMÁKOVÁ, R., ČERMÁK, J. Assessment of functional capacity of psychotic patients in the Czech Republic: a cross-sectional study. Praha, 31.05.2011. 10th World Congress of Biological Psychiatry. 2011, FC-008-004.

HORÁČEK, J., KOPEČEK, M., ŠPANIEL, F., RODRIGUEZ, M., PREISS, M. Regional brain metabolism as a substrate for cognitive dysfunction in schizophrenia. Positron Emission Tomography (PET) study. Beijing, China, 08.08.2004 - 13.08.2004. CD Book of Abstracts of 28th International Congress of Psychology, Beijing, China, 8.-13.8.2004. 2004, 301-302.

PREISS, M., RODRIGUEZ, M., HOUBOVÁ, P. Diagnostika psychopatologie osobnosti - vliv akutního stavu. Pavlov, 11.09.2003 - 12.09.2003. Sociální procesy a osobnost. Sborník příspěvků. 2003, 619-20.

PREISS, M., KLOSE, J., NOVÁKOVÁ, S., BARES, M., KRAMSKA, L., RODRIGUEZ, M., HOUBOVA, P. Is Cloninger's TCI better than other questionnaires in differentiating patients with and without personality disorders?. Florence, 04.07.2003 - 07.07.2003. Book of Abstracts. 2003, 34.

G04. Poster

VORÁČKOVÁ, V., KNYTL, P., MOHR, P., RODRIGUEZ, M. Kognitivní deficit u psychotických poruch: pacienti a jejich sourozenci. 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jeseník, Česká republika. 04.01.2017 - 08.01.2017.

RODRIGUEZ, M., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., HLINKA, J., FAJNEROVÁ, I., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., SEDLÁKOVÁ, K., JONÁŠ, J., PRAJSOVÁ, J., ŠPANIEL, F. In-between cognitive domains correlations in first episode schizophrenia spectrum disorders. 2017 International Congress on Schizophrenia Research. San Diego. 24.03.2017 - 28.03.2017.

VORÁČKOVÁ, V., MOHR, P., KNYTL, P., FAJNEROVÁ, I., DORAZILOVÁ, A., ŠUSTOVÁ, P., ŠKOCH, A., RODRIGUEZ, M. Memory and structural brain abnormalities in patients with schizophrenia and their siblings. 6th Cambridge International Conference on Mental Health. UK, Cambridge. 20.09.2017 - 22.09.2017.

VORÁČKOVÁ, V., MOHR, P., KNYTL, P., FAJNEROVÁ, I., DORAZILOVÁ, A., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., ŠKOCH, A., RODRIGUEZ, M. Memory and structural brain abnormalities in patients with schizophrenia and their siblings. 25. European congress of Psychiatry. Italy Florencie. 01.04.2017 - 04.04.2017.

RODRIGUEZ, M., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., FAJNEROVÁ, I., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., SEDLÁKOVÁ, K., PAŠTRNÁK, M., PRAJSOVÁ, J., ŠPANIEL, F. Cognitive profiles in the first episode of schizophrenia spectrum disorders: preliminary study. The 5th Biennial Schizophrenia International Research Society Conference. Florence, Italy. 02.04.2016 - 06.04.2016.

PAŠTRNÁK, M., DORAZILOVÁ, A., ŠIMKOVÁ, E., RODRIGUEZ MANCHOLA, MV., ŠPANIEL, F. Visual perception impairments in schizophrenia : major findings and practical application proposal. 23rd International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry. Barcelona, Spain. 28.04.2016 - 30.04.2016.

RODRIGUEZ, M., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., KUNISS, R., VORÁČKOVÁ, V., DORAZILOVÁ, A., FAJNEROVÁ, I. Je verbální kognitivní výkon u bilingvních neuropsychiatrických pacientů závislý na jazyce, ve kterém probíhá vyšetření?. 58.česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jeseník. 06.01.2016 - 10.01.2016.

DORAZILOVÁ, A., PAŠTRNÁK, M., HUMPOLÍČEK, P., RODRIGUEZ MANCHOLA, MV. Self-reported anomalies in visual perception in ultra high risk population. 23rd International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry, Barcelona. Barcelona. 28.04.2016 - 30.04.2016.

SEDLÁKOVÁ, K., FAJNEROVÁ, I., ČEPLOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Z., MIKOLÁŠ, P., VERÉBOVÁ, K., LEVČÍK, D., STUCHLÍK, A., VLČEK, K., DVORSKÁ, K., ŠPANIEL, F., HORÁČEK, J., RODRIGUEZ, M. Kognitivní deficit u schizofrenie - prospektivní studie. V. konference Neuropsychiatrického fóra. Praha. 22.04.2015 - 24.04.2015.

ČEPLOVÁ, Z., RODRIGUEZ, M., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., DRAGOMIRECKÁ, E., UNGRMANOVÁ, M., MOHR, P. A Comparison between two different cognitive interventions and thier influence an learning abilities in Schizophrenia patients. 56. Česko-Slovenská neuropsychofarmakologická konference. Jeseník. 08.01.2014 - 12.01.2014.

FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., RODRIGUEZ, M., BROM, M., LEVČÍK, D., MIKOLÁŠ, P., KONRÁDOVÁ, L., HORÁČEK, J., STUCHLÍK, A., BUJEŠ, J. Virtual tests developed for healthy controls and schizophrenia patients based on animal research. FENS Featured Regional Meeting, 11-14 September 2013 Prague, Czech Republic. Prague. 11.09.2013 - 14.09.2013.

RODRIGUEZ, M., FAJNEROVÁ, I., VLČEK, K., BROM, C., KONRÁDOVÁ, L., DVORSKÁ, K., MIKOLÁŠ, P., LEVČÍK, D., HORÁČEK, J., STUCHLÍK, A. Spatial cognition in Schizophrenia patients measured in virtual reality testes based on animal research. 4th European Conference on Schizophrenia Research. Berlin, Germany. 26.09.2013 - 28.09.2013.

MOHR, P., PEČEŇÁK, J., RODRIGUEZ, M., SLAVÍČKOVÁ, A., HANKA, J. Assessment of functional capacity of psychotic patients in the Czech Republic: a cross-sectional study. 24th ECNP Congress. Paris, France. 03.09.2011 - 07.09.2011.

MOHR, P., PEČENÁK, J., RODRIGUEZ, M., SLAVÍČKOVÁ, A., HANKA, J. Assessment of functional capacity of schizophrenia patients in the Czech and Slovak Republics: A cross-sectional study. Papers of the 24th ECNP Congress, 3-7 September 2011, Paris, France. Paris, France. 03.09.2011 - 07.09.2011.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., HORÁČEK, J., HENDRYCHOVÁ, Y., ZÁLESKÝ, R., KAWACIUKOVÁ, R., PREISS, M., SEIFERTOVÁ, D. Repetitive trascranial magnetic stimulation and rehabilitation of cognitive functions in schizophrenia. European Psychiatry, AEP 15th European Congress of Psychiatry. Madrid, Spain. 17.03.2007 - 21.03.2007.

RODRIGUEZ, M., ČERMÁKOVÁ, R., MOHR, P., NOVÁK, T., PREISS, M., ČERMÁK, J., ČERVENKOVÁ, M., ŠEDIVÁ, J. Efficacy of computer-aided remediation of information processing in schizophrenia patients. 13th Annual Conference "Cognitive Remediation in Psychiatry". June 4th 2010. New York City. New York City. 04.06.2010 - 04.06.2010.

RODRIGUEZ, M., ČERMÁKOVÁ, R., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., MOHR, P., DRAGOMIRECKÁ, E., NOVÁK, T., PREISS, M., ŠEDIVÁ, J. Effects of cognitive remediation in schizophrenia patients. 22nd ECNP Congress. Istanbul, Turkey. 12.09.2009 - 16.09.2009.

MOHR, P., CSÉMY, L., RODRIGUEZ, M., ČERMÁK, J., KAWACIUKOVÁ, R., SEIFERTOVÁ, D. Prevalence of psychotic symptoms among the czech general population. 1st Schizophrenia International Research Society Conference. Venice, Italy. 21.06.2008 - 25.06.2008.

MOHR, P., CSÉMY, L., RODRIGUEZ, M., ČERMÁK, J., KAWACIUKOVÁ, R., SEIFERTOVÁ, D. Prevalence of psychotic symptoms in the general population of the Czech Republic. 16. kongres AEP. Nice, Francie. 05.04.2008 - 09.04.2008.

MOHR, P., NOVÁK, T., ČERMÁK, J., RODRIGUEZ, M. A systematic review of controlled clinical trials in bipolar disorder. 21st ECNP Congress. Barcelona, Spain. 30.08.2008 - 03.09.2008.

MOHR, P., RODRIGUEZ, M., NOVÁK, T., KOPEČEK, M., HORÁČEK, J., HENDRYCHOVÁ, Y., ZÁLESKÝ, R., KAWACIUKOVÁ, R., PREISS, M., SEIFERTOVÁ, D. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia. 15. evropský psychiatrický kongres AEP. Madrid, Španělsko. 17.04.2007 - 21.04.2007.

G05. Přednáška

RODRIGUEZ, M., VORÁČKOVÁ, V., KNYTL, P., ŠUSTOVÁ, P., DORAZILOVÁ, A., CVRČKOVÁ, A., MOHR, P. Cognitive profile of healthy siblings of patients with first-episode psychosis as a candidate endophenotype. EPA 2018 Nice, France: 26th European Congress of Psychiatry. Nice, France. 03.03.2018 - 06.03.2018.

RODRIGUEZ, M., VORÁČKOVÁ, V., CVRČKOVÁ, A., HÁJKOVÁ, M., ŠPANIEL, F. El papel del abuso de drogas en la memoria e inhibición en primeros brotes psicóticos esquizofreniformes. 3er Congreso Internacional de Psicopatologia Dual. Bogotá, Colombia. 15.03.2018 - 17.03.2018.

RODRIGUEZ, M., FAJNEROVÁ, I., SEDLÁKOVÁ, K., DORAZILOVÁ, A., VORÁČKOVÁ, V., PAŠTRNÁK, M., JONÁŠ, J., ŽENÍŠKOVÁ, K., PRAJSOVÁ, J., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., ŠPANIEL, F. Charakteristiky kognitivního deficitu u schizofrenie a jeho vztah k běžnému fungování a kvalitě života nemocných: předběžné výsledky. 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník 2017. Jeseník. 04.01.2017 - 08.01.2017.

RODRIGUEZ MANCHOLA, MV., ŠPANIEL, F., VORÁČKOVÁ, V., KNYTL, P., DORAZILOVÁ, A., CVRČKOVÁ, A., KRATOCHVÍLOVÁ, Z., MOHR, P. Disfunción cognitiva en sujetos con esquizofrenia y sus hermanos sanos. VIII Conferencia Internacional Psicología de la Salud. Cuba, Havana. 30.10.2017 - 03.11.2017.

HORÁČEK, J., ŠPANIEL, F., KOPEČEK, M., NOVÁK, T., MOHR, P., RODRIGUEZ, M., KLÍROVÁ, M., HÖSCHL, C. Fenotypy kandidátních genů pro schizofrenii. Psychiatrická klinika 1.LF UK, Praha. 05.04.2006

PREISS, M., NOVÁKOVÁ, S., RODRIGUEZ, M. Cloningerova metoda vyšetření osobnosti - dotazník temperament

Získaná ocenění

2016 - 2016: cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení - Nový výzkum - klinika

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty