prof. MUDr. Miloš Matoušek, CSc.
v instituci:  1962 - 1968, 1996 - 2005


Prof. MUDr. Miloš Matoušek, CSc., pracoval v EEG laboratoři VÚPs v letech 1962–1968, kde se výzkumně věnoval automatizaci a kvantifikaci EEG. V této činnosti pokračoval i po odchodu do Švédska, kde se účastnil formování tehdy největší mezinárodní databáze, zahrnující fyziologický vývoj EEG aktivity od dětství až do dospělosti. Jeho práce s použitím EEG analýzy se staly základem pozdějších klinicky orientovaných studií, zejména v psychofarmakologii a psychiatrické diagnostice. Výzkumnou činnost postupně soustředil na registraci a vyhodnocování vigility a fluktuaci bdělosti, která vedla k definování relevantních parametrů, které na rozdíl od konvenčních EEG indikátorů informovaly o funkčních aspektech mozkové činnosti. V roce 1996 se vrátil do Psychiatrického centra Praha a až do roku 2005 pracoval jako vedoucí EEG a spánkové laboratoře, o jejíž vybudování se zásadně zasloužil.

 

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty