Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  CV prvních epizod SMI
v instituci:  2014 - dosud
telefon: (+420) 283 088 406
mobil: (+420) 775 207 577
e-mail: eduard.bakstein@nudz.cz


Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT, oborů Kybernetika a Měření (Bc) a Biomedicínské inženýrství (Ing) a Umělá inteligence a biokybernetika (Ph.D.). Ve své dizertační práci se věnoval tématu modelování a analýzy mikroelektrodového EEG z oblasti bazálních ganglií pacientů s parkinsonovou chorobou, práci obhájil na katedře kybernetiky FEL ČVUT.

Ve výzkumém programu VP3 a týmu "Zpracování biomedicínských dat" se zabývá zejm. strojovým učením, zpracováním signálů a dalších časových řad, analýzou dat a biostatistikou. Je vedoucím pracovní skupiny analýzy biomedicinských dat.

Vybrané publikace:

Bakstein, E., Mladá, K., Fárková, E., Kolenič, M., Španiel, F., Manková, D., … Hajek, T. (2020). Cross‐sectional and within‐subject seasonality and regularity of hospitalizations: A population study in mood disorders and schizophrenia. Bipolar Disorders, (902), bdi.12884.

Serranová, T., Sieger, T., Růžička, F., Bakštein, E., Dušek, P., Vostatek, P., … Jech, R. (2019). Topography of emotional valence and arousal within the motor part of the subthalamic nucleus in Parkinson’s disease. Scientific Reports, 9(1), 19924.

Anýž, J., Bakštein, E., Dudysová, D., Veldová, K., Kliková, M., Fárková, E., … Španiel, F. (2019). No wink of sleep: Population sleep characteristics in response to the brexit poll and the 2016 U.S. presidential election. Social Science and Medicine, 222, 112–121. 

E. Bakštein, T. Sieger, J. Wild, D. Novák, J. Schneider, P. Vostatek, D. Urgošík, R. Jech (2017). Methods for automatic detection of artifacts in microelectrode recordings. In: Journal of Neuroscience Methods, 290, 39–51. [PDF]

F. Spaniel, E. Bakstein, J. Anyz, J. Hlinka, T. Sieger, J. Hrdlicka, N. Gornerova, and
C. Hoschl (2016). "Relapse in schizophrenia: de finitively not a bolt from the blue".
In: Neuroscience Letters S0304-3940.16, pp. 30265

P. Mikolas, T. Melicher, A. Skoch, M. Matejka, A. Slovakova, E. Bakstein, T. Hajek,
and F. Spaniel (2016). Connectivity of the anterior insula differentiates participants
with first-episode schizophrenia spectrum disorders from controls: a machine-learning
study". In: Psychological Medicine. cited By 0; Article in Press, pp. 1-10. doi:
10.1017/S0033291716000878

E. Bakstein, J. Burgess, K. Warwick, V. Ruiz, T. Aziz, and J. Stein (2012). "Parkinsonian tremor identification with multiple local eld potential feature classi cation". In: Journal of Neuroscience Methods 209.2, pp. 320

 

 

Získaná ocenění

2018 - 2018: Cena Young Investigator Award mezinárodní asociace biomedicinského inženýrství (IFBME), 3. místo, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Praha, červen 2018

Publikace

Nejdůležitější publikace

BAKŠTEIN, E., MLADÁ, K., FÁRKOVÁ, E., KOLENIČ, M., ŠPANIEL, F., MANKOVÁ, D., KORČÁKOVÁ, J., WINKLER, P., HÁJEK, T. Cross‐sectional and within‐subject seasonality and regularity of hospitalizations: A population study in mood disorders and schizophrenia. Bipolar Disorders. 2020, 22(5), 508-516. ISSN 1398-5647. DOI: 10.1111/bdi.12884. IF 6.744.

ŠPANIEL, F., BAKŠTEIN, E., ANÝŽ, J., HLINKA, J., SIEGER, T., HRDLIČKA, J., GÖRNEROVÁ, N., HÖSCHL, C. Relapse in schizophrenia: definitively not a bolt from the blue. Neuroscience Letters. 2018, 669("SI"), 68-74. ISSN 0304-3940. DOI: 10.1016/j.neulet.2016.04.044. IF 2.173.

BAKŠTEIN, E., SIEGER, T., WILD, J., NOVÁK, D., SCHNEIDER, J., VOSTATEK, P., URGOŠÍK, D., JECH, R. Methods for automatic detection of artifacts in microelectrode recordings. Journal of Neuroscience Methods. 2017, 290(October), 39-51. ISSN 0165-0270. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2017.07.012. IF 2.668.

MIKOLÁŠ, P.MELICHER, T.ŠKOCH, A.MATĚJKA, M.SLOVÁKOVÁ, A.BAKŠTEIN, E.HÁJEK, T.ŠPANIEL, F. Connectivity of the anterior insula differentiates participants with first-episode schizophrenia spectrum disorders from controls: a machine-learning study. Psychological Medicine. 2016, 46(13), 2695-2704. ISSN 0033-2917. DOI: 10.1017/S0033291716000878. IF 5.230.

MIKOLÁŠ, P.MELICHER, T.ŠKOCH, A.MATĚJKA, M.SLOVÁKOVÁ, A.BAKŠTEIN, E.HÁJEK, T.ŠPANIEL, F. Connectivity of the anterior insula differentiates participants with first-episode schizophrenia spectrum disorders from controls: a machine-learning study. Psychological Medicine. 2016, 46(13), 2695-2704. ISSN 0033-2917. DOI: 10.1017/S0033291716000878. IF 5.230.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty