Mgr. Přemysl Vlček, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 476
e-mail: premysl.vlcek@nudz.cz, premysl.vlcek@aol.com


Přemysl Vlček se v rámci studia neurověd a výzkumné činnosti v NUDZ zabývá zejména farmako-EEG, konkrétně evokovanými potenciály ve vztahu k účinné experimentální farmakologické intervenci u vybraných duševních onemocnění. Mimo jiné se v tomto kontextu zabývá sensory gatingem a jeho charakteristickou změnou vztaženou ke specifickým symptomům neuropsychiatrických onemocnění. Sensory gating kromě toho, že je měřitelný pomocí evokovaných potenciálů (P50), je ovlivnitelný farmakologicky, což má i reálný terapeutický dopad. Klinický výstup se totiž liší podle toho, kterou neuroanatomickou část zodpovědnou za regulaci inhibice příslušné farmakon ovlivňuje. V tomto smyslu se jeví jako zajímavé propojení zobrazovacích metod typu fMRI s příslušným EEG efektem vyvolaným léčivy ovlivňující sensory gating. Dalším Vlčkovým zájmem je synergický efekt antagonistů NMDA receptorů s inhibitory acetylcholinesterázy a vliv této synergie na animální EEG. Rovněž ho spolu s kolegy zajímá, jak efekt změny prefrontální theta kordance předvídá léčebnou odpověď antimanické terapie u bipolární afektivní poruchy. 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty