Mgr. Tereza Vágnerová (Zikánová)
doktorand
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: Tereza.Zikanova@nudz.cz, tereza.zikanova@seznam.cz


Studium hormonálních reakcí - odpovědi steroidních hormonů kortizolu a testosteronu na specifické situace, vliv hormonů na chování jedince, fyziologické reakce související s hormonálními hladinami

Studium neverbálního chování - zaměření na neverbální projevy v procesu námluv, intersexuální interakce, užívání neverbálních strategií ve flirtovní situaci z pohledu evoluční biologie a psychologie

Odborná příprava a praxe

2012 - 2013: Národní ústav pro vzdělávání, Pracovník pro technické zajištění pilotáží a standardizací, participace na projektu DIS - „Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“
2015 - dosud: Národní ústav duševního zdraví, Výzkumný pracovník, Ph.D. student, Laboratoř Evoluční sexuologie a psychopatologie
2016 - 2018: Hlavní řešitelka GAUK 1066216 - Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace
2016 - 2018: Spoluřešitelka GAČR 16-18891S - Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům

Členství v profesních organizacích

2015 - dosud: Česká a Slovenská etologická společnost
2016 - dosud: International Society for Human Ethology
2017 - dosud: European Human Behaviour and Evolution Association

Získaná ocenění

2016 - 2016: Cena Zdeňka Veselovského za výzkumný projekt s názvem Ženské neverbální projevy dvoření a jejich interpretace u mužů a žen
2017 - 2017: 1. místo v hodnocení publika, 3. místo v hodnocení odborné komise za přednášku s názvem „Má mě ráda, nemá mě ráda? Eyetrackingová studie hodnocení neverbálních projevů žen“, 44. konference České a Slovenské etologické společnosti, Jihlava, 22. - 25.11. 2017

Pedagogická činnost

2014 - 2015: Neverbální chování, (jedna lekce za semestr) Fakulta humanitních studií, UK
2014 - dosud: Etologie člověka, (jedna lekce za semestr) Fakulta humanitních studií, UK
2014 - dosud: Techniky experimentální psychologie, Fakulta humanitních studií, UK
2015 - dosud: Neverbální komunikace, Fakulta humanitních studií, UK
2015 - dosud: Etologický seminář - diplomní seminář, Fakulta humanitních studií, UK
2016 - dosud: Evoluční psychologie, (jedna lekce za semestr) Fakulta humanitních studií, UK

Publikace

Nejdůležitější publikace

KLAPILOVÁ, K., ANDROVIČOVÁ, R., BÁRTOVÁ, K., BINTER, J., KREJČOVÁ, L., LINDOVÁ, J., PRŮŠOVÁ, D., WELLS, TJ., ZIKÁNOVÁ, T., VARELLA VALENTOVA, J. (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 117-129. ISBN: 978-80-7492-283-1.

BINTER, J.KLAPILOVÁ, K.ZIKÁNOVÁ, T.NILSSON, T.BÁRTOVÁ, K.KREJČOVÁ, L.ANDROVIČOVÁ, R.LINDOVÁ, J.PRŮŠOVÁ, D.WELLS, TJ.ŘÍHA, D. Exploring the pathways of adaptation: avatar 3D animation procedures and virtual reality arenas in research of human courtship behaviour and sexual reactivity in psychological research. In: , Jerry, P., Tavares-Jones, N., , ed. Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016, s. 35-44. ISBN: 978-1-84888-384-0.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


O NUDZ Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Sponzoring Výroční zprávy Fotogalerie Veřejné zakázky Protikorupční program Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty