Mgr. Kateřina Červená
doktorand
pracoviště:  CV spánku a chronobiologie
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 260
e-mail: katerina.cervena@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2007 - 2011: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Obor: Biologie a geologie se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium
2011 - 2013: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; obor: Fyziologie živočichů, zaměření: Neurobiologie - magisterské studium
2013 - dosud: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; obor: Fyziologie živočichů - doktorské studium

Bakalářská disertační práce

2009 - 2011: Buněčné signální dráhy zapojené v synchronizaci savčích biologických hodin

Magisterská diplomová práce

2011 - 2013: Exprese podjednotek AMPA glutamátových receptorů v suprachiasmatickém jádře potkana

Disertační práce

2013 - dosud: Vliv aktivace limbického systému na cirkadiánní systém potkana

Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty