Ing. Ondřej Bečev
doktorand
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 406
e-mail: ondrej.becev@nudz.cz


Studuje doktorát v neurovědách na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde působí ve výzkumné skupině Behaviorální a sociální neurovědy na CEITEC – Středoevropském technologickém institutu. Dále pracuje jako výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví.

Výzkumné oblasti
- elektrofyziologické koreláty Awareness of Intention a Sense of Agency.
- prediktivní kódování v interocepci a prožitku jednání.
- role gamma oscilací v parietálním laloku pro prožívání jednání

Využívané metody:
- high-density EEG: evokované potenciály (N1, P2, P3), resting state EEG
- neuromodulace a neurostimulace (tACS, tRNS)
- VR - virtuální realita

PRÁCE NA GRANTOVÝCH A VĚDECKÝCH PROJEKTECH v posledních 5 letech (2018-2022):

2020 - dosud - grant GAČR č. 20-24782S (neurovědy) - Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) – koordinátor řešitelského týmu

2017 - 2021 - grant GAČR č. 17-23718S (psychologie) - Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti – člen řešitelského týmu

2017 - 2021 - Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), CEITEC MU - projekt "Vědomé a afektivní aspekty lidského jednání" – koordinátor řešitelského týmu

2016 - 2019 - grant AZV č. 16-31457A - Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch, CEITEC MU, člen řešitelského týmu

 

Kontakt:
Twitter
ResearchGate
ORCID: 0000-0003-2504-431X
Author ID (Scopus): 57212587661
ResearcherID (WoS): ABE-1693-2020
LOOP (Frontiers): 787019

Zájmy

Sense of Agency, vůle a jednání, kongitivn věda


Publikace

Nejdůležitější publikace

BEČEV, O., MAREČEK, R., LAMOŠ, M., MAJCHROWICZ, B., ROMAN, R., BRÁZDIL, M. Inferior parietal lobule involved in representation of “what” in a delayed-action Libet task. Consciousness and cognition. 2021, 93(103149), 1-13. ISSN 1053-8100. DOI: 10.1016/j.concog.2021.103149. IF 2.444.

KOZÁKOVÁ, E., BAKŠTEIN, E., HAVLÍČEK, O., BEČEV, O., KNYTL, P., ZAYTSEVA, Y., ŠPANIEL, F. Disrupted Sense of Agency as a State Marker of First-Episode Schizophrenia: A Large-Scale Follow-Up Study. Frontiers in Psychiatry. 2020, 11("Article 570570"), 1-9. ISSN 1664-0640. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.570570. IF 4.157.

BEČEV, O. Meta-awareness jako řešení problému Awareness of Intention. E-LOGOS. 2019, 26(2), 35-47. ISSN 1211-0442.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty