Mgr. Jitka Třebická Fialová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP klinický
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 434
e-mail: Jitka.Fialova@nudz.cz


Zabývám se výzkumem čichové komunikace, a to především vnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu lidské tělesné vůně. Doposud jsem se věnovala zejména vlivu množství a složení stravy, v současnosti je další oblastí mého zájmu možná komunikace emocí prostřednictvím tělesné vůně a její vliv na ostatní jedince.

 

Více informací na https://www.researchgate.net/profile/Jitka_Fialova

Zájmy

Evoluce člověka, pohlavní výběr, etologie, evoluční psychologie, behaviorální ekologie, evoluční biologie, standardizovaná fotografie, čichová komunikace, tělesná vůně, strava, emoce, kompetice.

Odborná příprava a praxe

2006 - 2010: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, obor Studium humanitní vzdělanosti (Bc.)
2010 - 2012: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, obor Obecná antropologie – integrální studium člověka
2013 - 2017: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, obor Teoretická evoluční biologie

Členství v profesních organizacích

2011 - dosud: Členství v mezinárodní společnosti European Human Behavior and Evolution Association (EHBEA)
2011 - dosud: Členství v České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS)
2011 - dosud: Členství v mezinárodní společnosti International Society for Human Ethology (ISHE)

Bakalářská disertační práce

2006 - 2010: Dietetické faktory ovlivňující lidský tělesný pach

Magisterská diplomová práce

2010 - 2012: Efekt kalorického příjmu a aromatických látek na kvalitu lidské tělesné vůně

Disertační práce

2013 - 2017: Percepce individuálních rozdílů v tělesné vůni u člověka

Publikace

Nejdůležitější publikace

TŘEBICKÝ, V., FIALOVÁ, J., KLEISNER, K., HAVLÍČEK, J. Focal length affects depicted shape and perception of facial images. PLoS One. 2016, 11(2), "e0149313". ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0149313. IF 3.057.

TŘEBICKÝ, V., FIALOVÁ, J., KLEISNER, K., ROBERTS, SC., LITTLE, AC., HAVLÍČEK, J. Further evidence for links between facial width-to-height ratio and fighting success: Commentary on Zilioli et al. (2014). Aggressive Behavior. 2015, 9999(41), 1-4. ISSN 1098-2337. DOI: 10.1002/ab.21559. IF 2.660.

HAVLÍČEK, J., TŘEBICKÝ, V., VARELLA VALENTOVÁ, J., KLEISNER, K., MBE AKOKO, R., FIALOVÁ, J., JASH, R., KOČNAR, T., JANAINA PEREIRA, K., ŠTĚRBOVÁ, Z., VARELLA, MAC., VOKURKOVÁ, J., VUNAN, E., ROBERTS, SC. Men's preferences for women's breast size and shape in four cultures. Evolution and Human Behavior. 2017, 38(2), 217-226. ISSN 1090-5138. DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2016.10.002. IF 3.223.

HAVLÍČEK, J., FIALOVÁ, J., ROBERTS, SC. Individual variation in body odour. In: Buettner, A. Springer Handbook of Odor. New York: Springer International Publishing, 2017, s. 949-961. ISBN: 978-3-319-26930-6.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty