Mgr. Dominika Grygarová, Ph.D.
doktorand
pracoviště:  CV pokročilých studií mozku a vědomí
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 774 323 858
e-mail: Dominika.Grygarova@nudz.cz


Odborná příprava a praxe

2012 - 2015: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v.i.: Kabinet dějin vědy
2013 - 2015: GA UK: Grantová agentura univerzity Karlovy: projekt č. 1330213 – Využití neurověd v dějinách umění: afektivní teorie recepce a hledání nové subjektivity. (hlavní řešitel)
2014: Stáž eye trackingu v Labor für empirische Bildwissenschaft, Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien
2015: kurz zobrazování magnetickou rezonancí a její obsluhy (IKEM + NUDZ)
2015 - 2017: GAČR - Afektivní odpověď ve vizuálním umění: propojení uměnovědného a neurovědního přístupu, projekt č. 15-08577S (členka týmu, hlavní řešitel: Ladislav Kesner)
2016 - dosud: kurz eye trackingu a jeho použití v MRI (NUDZ)
2018 - 2019: GAČR - Grantová agentura České republiky: Role gama synchronizace při vzniku vědomé zkušenosti, projekt č. 17-23718S (členka týmu; hlavní řešitel: Jiří Horáček)
2019 - dosud: GA UK – Grantová agentura univerzity Karlovy: Narušení vizuální salience a pozornosti u pacientů se schizofrenií, projekt č. 1070119 (členka týmu; hlavní řešitel: Petr Adámek)
2019 - dosud: GA ČR – Grantová agentura České republiky: Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty, projekt č. 19-11822S (členka týmu; hlavní řešitel: Vít Třebický)
2020 - dosud: GAČR - Grantová agentura České republiky: Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismy, projekt č. 20-13458S (členka týmu; hlavní řešitel – Ladislav Kesner)

Specializace

2015 - dosud: metoda eye trackingu
2015 - dosud: filosofické a metodologické aspekty kognitivních neurověd; výzkum subjektivní zkušenosti
2015 - dosud: kognitivní neurovědy umění
2016 - dosud: metoda magnetická rezonance
2016 - dosud: výzkum behaviorálních a neurálních odpovědí na mediální obrazy a zprávy
2017 - dosud: vizuální percepce

Pedagogická činnost

2016 - 2016: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění

Disertační práce

2020: Zakoušení uměleckého díla jako vědecký a metodologický problém: nové výzvy „vědy o subjektivitě“ založené na neurovědách a fenomenologii

Publikace

Nejdůležitější publikace

KESNER, L., FAJNEROVÁ, I., ADÁMEK, P., BUCHTÍK, M., GRYGAROVÁ, D., HLINKA, J., KOZELKA, P., NEKOVÁŘOVÁ, T., ŠPANIEL, F., TINTĚRA, J., ALEXOVÁ, A., GREGUŠ, D., HORÁČEK, J. Fusiform Activity Distinguishes Between Subjects With Low and High Xenophobic Attitudes Toward Refugees. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2020, 14(September), "Article number 98". ISSN 1662-5153. DOI: 10.3389/fnbeh.2020.00098. IF 3.558.

GRYGAROVÁ, D., ADÁMEK, P., LUKAVSKÝ, J., KESNER, L. Illuminating smiles and frowns: visual-affective cueing influences viewer perceptions of page layout images. Perceptual and Motor Skills. 2020, 127(1), 75-97. ISSN 0031-5125. DOI: 10.1177/0031512519876742. IF 1.647.

ADÁMEK, P., GRYGAROVÁ, D., LUKAVSKÝ, J., KESNER, L. Tracking artistic transformations: comparing paintings and their source photographs. Československá psychologie. 2019, 63(3), 337-353. ISSN 0009-062X. IF 0.478.

KESNER, L., GRYGAROVÁ, D., FAJNEROVÁ, I., LUKAVSKÝ, J., NEKOVÁŘOVÁ, T., TINTĚRA, J., ZAYTSEVA, Y., HORÁČEK, J. Perception of direct vs. averted gaze in artistic portrait paintings: an fMRI and eye-tracking study. Brain and Cognition. 2018, 125(August), 88-99. ISSN 0278-2626. DOI: 10.1016/j.bandc.2018.06.004. IF 2.619.

KESNER, L., ADÁMEK, P., GRYGAROVÁ, D. Vliv mediálních zpráv na duševní zdraví. Psychiatrie. 2020, 24(1), 14-20. ISSN 1211-7579.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty