Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.
doktorand
pracoviště:  CV sexuálního zdraví a prevence
v instituci:  2015 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: Lucie.Krejcova@nudz.cz, krejcovalucie@centrum.cz


Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií se zaměřením na etologii člověka a postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuji jako vědecký pracovník na Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se primárně zabývám ženskou sexualitou a to konkrétně psychofyziologickým měřením ženského sexuálního vzrušení, ženským orgasmem, sexuálními fantaziemi žen a užíváním pornografie. Taktéž působím v projektu Parafilik, programem primární intervence pro jedince s poruchou sexuální preference.

Odborná příprava a praxe

2017 - 2017:

Členství v profesních organizacích

2013 - dosud: člen International Academy of Sex Research (IASR)
2016 - dosud: členem České společnosti pro sexuální medicínu

Bakalářská disertační práce

2009 - 2012: Posouzení schopnosti vaginální orgasticity žen na základě jejich chůze

Magisterská diplomová práce

2012 - 2014: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení

Získaná ocenění

2013 - 2015: GAUK: Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení
2014 - 2014: Ocenění za nejlepší poster prezentaci "Men and Women Detect Dyadic Sexual Desire and Promiscuous Tendencies From Women´s Gait" na konferenci International Society for Human Ethology (ISHE), 5.8. - 9.8. 2014, Belém, Pará, Brazílie
2016 - 2016: Kamasutra in practice: The use of sexual positions by Czech citizens and the association with female orgasms
2017 - 2017: Best abstract award "Pornography consumption in women and its association with sexual desire and sexual satisfaction" na konferenci World Association for Sexual Health
2018 - 2018: GAUK: Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu

Specializace

: cykly ženského sexuálního vzrušení, fyziologické měření ženské vzrušivosti, ženský orgasmus, sexuální fantazie žen, konzumace pornografie v ČR a SR

Pedagogická činnost

2014 - dosud: Journal Club - seminář ke čtení odborné literatury (Fakulta humanitních studií UK)
2015 - dosud: Lidská sexualita, Fakulta humanitních studií, Karlova Univerzita

Disertační práce

2014 - 2019: Orgasticita žen pod vlivem partnerské a sexuální zkušenosti

Publikace

Nejdůležitější publikace

KREJČOVÁ, L., KUBA, R., FLEGR, J., KLAPILOVÁ, K. Kamasutra in Practice: The Use of Sexual Positions in the Czech Population and Their Association With Female Coital Orgasm Potential. Sexual Medicine. 2020, 8(4), 767-776. ISSN 2050-1161. DOI: 10.1016/j.esxm.2020.07.003. IF 2.491.

BÁRTOVÁ, K., ANDROVIČOVÁ, R., KREJČOVÁ, L., WEISS, P., KLAPILOVÁ, K. The Prevalence of Paraphilic Interests in the Czech Population: Preference, Arousal, the Use of Pornography, Fantasy, and Behavior. Journal of Sex Research. 2021, 58(1), 86-96. ISSN 0022-4499. DOI: 10.1080/00224499.2019.1707468. IF 4.453.

PLÁŠILOVÁ, L., HŮLA, M., KREJČOVÁ, L., KLAPILOVÁ, K. The COVID-19 Pandemic and Intimate Partner Violence against Women in the Czech Republic: Incidence and Associated Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 18(19), 10502. ISSN 1661-7827. DOI: 10.3390/ijerph181910502. IF 3.390.

KLÍROVÁ, M., VORÁČKOVÁ, V., HORÁČEK, J., MOHR, P., JONÁŠ, J., URBACZKA DUDYSOVÁ, D., KOSTÝLKOVÁ, L., FAYETTE, D., KREJČOVÁ, L., BAUMANN, S., LASKOV, O., NOVÁK, T. Modulating Inhibitory Control Processes Using Individualized High Definition Theta Transcranial Alternating Current Stimulation (HD θ-tACS) of the Anterior Cingulate and Medial Prefrontal Cortex. Frontiers in Systems Neuroscience. 2021, 15("Article number 611507"), 1-13. ISSN 1662-5137. DOI: 10.3389/fnsys.2021.611507. IF 3.289.

BINTER, J.KLAPILOVÁ, K.ZIKÁNOVÁ, T.NILSSON, T.BÁRTOVÁ, K.KREJČOVÁ, L.ANDROVIČOVÁ, R.LINDOVÁ, J.PRŮŠOVÁ, D.WELLS, TJ.ŘÍHA, D. Exploring the pathways of adaptation: avatar 3D animation procedures and virtual reality arenas in research of human courtship behaviour and sexual reactivity in psychological research. In: , Jerry, P., Tavares-Jones, N., , ed. Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016, s. 35-44. ISBN: 978-1-84888-384-0.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty