Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  CV sexuálního zdraví a prevence
v instituci:  2015 - 2020, 2021 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
e-mail: Klara.Bartova@nudz.cz


Zájmy

Evoluční teorie lidské sexuality

Sexuální chování, preference a orientace (excitační a inhibiční mechanismy v kontextu mezipohlavních rozdílů, sexuální orientace a osobnosti jedince; homosexualita; parafílie)

Partnerské preference a reálný výběr partnera (homogamie, komplementarita, sexuální imprinting)

Neverbální chování (v souvislosti s vnímanou atraktivitou, maskulinitou-femininitou a sexuální orientací)

Odborná příprava a praxe

2012 - 2014: Vědecký pracovník FHS UK (GAČR reg. č. P407/12/P819 „Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic“)
2012 - 2015: Hlavní řešitel grantu GAUKu reg. č. 1164213 („Souvislost vzájemné podobnosti homosexuálních partnerů s jejich spokojeností v partnerství“)
2013 - 2014: Vědecký pracovník CTS UK (GAČR reg. č. 13-16959P „Možná souvislost vztahové hierarchie a míry homogamie ve stejnopohlavních vztazích a partnerských preferencích (mezikulturní studie)“)
2013 - 2016: Spoluřešitelka grantu GAUKu reg. č. 1214314 („Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu“)
2014 - dosud: Asistent psychologie na FHS UK
2015 - 2015: Zobrazování magnetickou rezonancí, IKEM, Praha (9.11. - 11.11.2015)
2016 - 2017: Spoluřešitelka GAUKu reg. č. 1108416 ("Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů")
2016 - 2018: Spoluřešitelka GAUKu reg. č. 1066216 ("Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace")
2016 - 2018: Vedoucí GAUKu reg. č. 1074816 (Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců)
2016 - dosud: Vědecký pracovník FHS UK (grant GAČR reg. č. 16-18891S „Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům“
2017 - dosud: Výzkumný pracovník (grant GAČR reg. č. 17-11004S "Sexuální reaktivita osob s depresivní poruchou")

Členství v profesních organizacích

2011 - dosud: Česká a Slovenská Etologická společnosti (ČSEtS)
2012 - dosud: The International Academy of Sex Research (IASR)
2012 - dosud: The International Society For Human Ethology (ISHE)
2014 - dosud: Human Behavior and Evolution Society (HBES)
2018 - dosud: Česká Společnost pro Sexuální Medicínu (ČSSM)

Bakalářská disertační práce

2006 - 2010: Mužská homosexualita z kulturního hlediska

Magisterská diplomová práce

2010 - 2012: Vliv homogamie a komplementarity na spokojenost homosexuálních párů

Pedagogická činnost

2012 - dosud: Lidská sexualita (YBA023), FHS UK
2012 - dosud: Evoluční psychologie (YBAKP26ZI), FHS UK
2012 - dosud: Techniky experimentální psychologie (YMA290), FHS UK
2012 - dosud: Úvod do psychologie (YBZB20000), FHS UK
2013 - dosud: Etologie člověka (YMA26VPLI), FHS UK
2013 - dosud: Lidská sexualita - seminář (YBA146), FHS UK
2014 - dosud: Vývojová psychologie I. (YBAKP27ZI), FHS UK
2014 - dosud: Úvod do sociální psychologie (YBA003), FHS UK
2014 - dosud: Seminář experimentální psychologie (YBACP02LI), FHS UK
2014 - dosud: Metodologie výzkumu chování (YMA27VPLI), FHS UK
2014 - dosud: Vývojová psychologie II. (YBA150), FHS UK
2017 - dosud: Partnerské vztahy (YMA369), FHS UK

Disertační práce

2012 - 2016: Preference a reálný výběr partnera u homosexuálních jedinců
2013 - dosud: Sexuální chování a preference v evolučním kontextu

Publikace

Nejdůležitější publikace

ŠTĚRBOVÁ, , BÁRTOVÁ, K., MARTINEC NOVÁKOVÁ, L., VARELLA, MAC., VALENTOVA, JV., HAVLÍČEK, J. Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences. 2017, 112(July), 90-96. ISSN 0191-8869. DOI: 10.1016/j.paid.2017.02.036.

VARELLA VALENTOVÁ, J., BÁRTOVÁ, K., ŠTĚRBOVÁ, Z., VARELLA, MAC. Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences. 2017, 104(January), 313-319. ISSN 0191-8869. DOI: 10.1016/j.paid.2016.08.005.

VALENTOVA VARELLA, J., ŠTĚRBOVÁ, Z., BÁRTOVÁ, K., VARELLA, MAC. Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences. 2016, 101(October), 160-166. ISSN 0191-8869. DOI: 10.1016/j.paid.2016.05.048. IF 1.946.

VARELLA VALENTOVA, J., BÁRTOVÁ, K., ŠTĚRBOVÁ, Z., CORRÊA VARELLA, MA. Preferred and actual relative height are related to sex, sexual orientation, and dominance: Evidence from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences. 2016, 100(October), 145-150. ISSN 0191-8869. DOI: 10.1016/j.paid.2016.01.049. IF 1.946.

BÁRTOVÁ, K., ŠTĚRBOVÁ, Z., VALENTOVA, J. Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie. 2016, 60(2), 153-168. ISSN 0009-062X. IF 0.236.


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP preklinický VP klinický VP veřejné duševní zdraví CV spánku a chronobiologie CV psychedelik CV prvních epizod SMI CV VR v duševním zdraví a neurovědách CV pokročilých studií mozku a vědomí CV sexuálního zdraví a prevence CV perinatálního duševního zdraví Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty